ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/11/2010 galvanocáustica [pt] galvanocáustica การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 tiróidetiroide [pt] tiróidetiroide การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 osteoclastia [pt] osteoclastia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 operatória [pt] operatória การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 nefrólitos [pt] nefrólitos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 infibulação [pt] infibulação การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 infibular [pt] infibular การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 arqueação [pt] arqueação การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 niquelagem [pt] niquelagem การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 atelhamento [pt] atelhamento การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 pré-operatório [pt] pré-operatório การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 atelhar [pt] atelhar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 gastristerotomia [pt] gastristerotomia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 hipodermia [pt] hipodermia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 extirpar [pt] extirpar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2010 diocese [pt] diocese การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด