ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/11/2010 galvanocáustica [pt] การออกเสียงคำว่า galvanocáustica คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 tiróidetiroide [pt] การออกเสียงคำว่า tiróidetiroide คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 osteoclastia [pt] การออกเสียงคำว่า osteoclastia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 operatória [pt] การออกเสียงคำว่า operatória คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 nefrólitos [pt] การออกเสียงคำว่า nefrólitos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 infibulação [pt] การออกเสียงคำว่า infibulação คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 infibular [pt] การออกเสียงคำว่า infibular คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 arqueação [pt] การออกเสียงคำว่า arqueação คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 niquelagem [pt] การออกเสียงคำว่า niquelagem คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 atelhamento [pt] การออกเสียงคำว่า atelhamento คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 pré-operatório [pt] การออกเสียงคำว่า pré-operatório คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 atelhar [pt] การออกเสียงคำว่า atelhar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 gastristerotomia [pt] การออกเสียงคำว่า gastristerotomia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 hipodermia [pt] การออกเสียงคำว่า hipodermia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 extirpar [pt] การออกเสียงคำว่า extirpar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2010 diocese [pt] การออกเสียงคำว่า diocese คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด