ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/02/2014 компот [ru] การออกเสียง : компот 0 โหวต
24/02/2014 Рукавишников [ru] การออกเสียง : Рукавишников 0 โหวต
24/02/2014 Русинович [ru] การออกเสียง : Русинович 0 โหวต
24/02/2014 гол [ru] การออกเสียง : гол 0 โหวต
24/02/2014 слово [ru] การออกเสียง : слово -1 โหวต
24/02/2014 продать [ru] การออกเสียง : продать 1 โหวต
24/02/2014 математика [ru] การออกเสียง : математика 0 โหวต
24/02/2014 предать [ru] การออกเสียง : предать 0 โหวต
24/02/2014 рис [ru] การออกเสียง : рис 0 โหวต
24/02/2014 Малая Русь [ru] การออกเสียง : Малая Русь 0 โหวต
24/02/2014 Малая Россия [ru] การออกเสียง : Малая Россия 0 โหวต
24/02/2014 предавать [ru] การออกเสียง : предавать 0 โหวต
24/02/2014 сложившаяся [ru] การออกเสียง : сложившаяся -1 โหวต
24/02/2014 смягчила [ru] การออกเสียง : смягчила 0 โหวต
18/02/2014 неподъёмным [ru] การออกเสียง : неподъёмным 0 โหวต
18/02/2014 теория заговора [ru] การออกเสียง : теория заговора 0 โหวต
18/02/2014 Э-эй [ru] การออกเสียง : Э-эй 1 โหวต
18/02/2014 книжный обзор [ru] การออกเสียง : книжный обзор 0 โหวต
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] การออกเสียง : контрвзбзднуть 0 โหวต
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] การออกเสียง : автомобильный дилер 0 โหวต
18/02/2014 роутер [ru] การออกเสียง : роутер 0 โหวต
18/02/2014 формат вещания [ru] การออกเสียง : формат вещания 0 โหวต
18/02/2014 компьютерный термин [ru] การออกเสียง : компьютерный термин 0 โหวต
18/02/2014 записные книжки [ru] การออกเสียง : записные книжки 0 โหวต
18/02/2014 маршрутизатор [ru] การออกเสียง : маршрутизатор 1 โหวต
16/02/2014 влажная [ru] การออกเสียง : влажная 0 โหวต
16/02/2014 влажное [ru] การออกเสียง : влажное 0 โหวต
11/02/2014 Италии [ru] การออกเสียง : Италии 0 โหวต
11/02/2014 озвучивай [ru] การออกเสียง : озвучивай 0 โหวต
11/02/2014 достигнутых [ru] การออกเสียง : достигнутых 0 โหวต