ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/02/2014 компот [ru] การออกเสียงคำว่า компот คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2014 Рукавишников [ru] การออกเสียงคำว่า Рукавишников คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2014 Русинович [ru] การออกเสียงคำว่า Русинович คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2014 гол [ru] การออกเสียงคำว่า гол คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2014 слово [ru] การออกเสียงคำว่า слово คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/02/2014 продать [ru] การออกเสียงคำว่า продать คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/02/2014 математика [ru] การออกเสียงคำว่า математика คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2014 предать [ru] การออกเสียงคำว่า предать คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2014 рис [ru] การออกเสียงคำว่า рис คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/02/2014 предавать [ru] การออกเสียงคำว่า предавать คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2014 сложившаяся [ru] การออกเสียงคำว่า сложившаяся คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2014 смягчила [ru] การออกเสียงคำว่า смягчила คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2014 неподъёмным [ru] การออกเสียงคำว่า неподъёмным คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2014 теория заговора [ru] การออกเสียงคำว่า теория заговора คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2014 Э-эй [ru] การออกเสียงคำว่า Э-эй คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2014 книжный обзор [ru] การออกเสียงคำว่า книжный обзор คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] การออกเสียงคำว่า контрвзбзднуть คะแนนโหวต -1 คะแนน
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] การออกเสียงคำว่า автомобильный дилер คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2014 роутер [ru] การออกเสียงคำว่า роутер คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2014 формат вещания [ru] การออกเสียงคำว่า формат вещания คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2014 компьютерный термин [ru] การออกเสียงคำว่า компьютерный термин คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2014 записные книжки [ru] การออกเสียงคำว่า записные книжки คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2014 маршрутизатор [ru] การออกเสียงคำว่า маршрутизатор คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2014 влажная [ru] การออกเสียงคำว่า влажная คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2014 влажное [ru] การออกเสียงคำว่า влажное คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2014 Италии [ru] การออกเสียงคำว่า Италии คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2014 озвучивай [ru] การออกเสียงคำว่า озвучивай คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2014 достигнутых [ru] การออกเสียงคำว่า достигнутых คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2014 охмуряло [ru] การออกเสียงคำว่า охмуряло คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2014 блатняга [ru] การออกเสียงคำว่า блатняга คะแนนโหวต 1 คะแนน