ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/02/2014 компот [ru] компот การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2014 Рукавишников [ru] Рукавишников การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2014 Русинович [ru] Русинович การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2014 гол [ru] гол การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2014 слово [ru] слово การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/02/2014 продать [ru] продать การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/02/2014 математика [ru] математика การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2014 предать [ru] предать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2014 рис [ru] рис การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/02/2014 Малая Русь [ru] Малая Русь การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2014 Малая Россия [ru] Малая Россия การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2014 предавать [ru] предавать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2014 сложившаяся [ru] сложившаяся การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2014 смягчила [ru] смягчила การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 неподъёмным [ru] неподъёмным การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 теория заговора [ru] теория заговора การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 ещё разик [ru] ещё разик การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 Э-эй [ru] Э-эй การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 книжный обзор [ru] книжный обзор การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 цветное телевидение [ru] цветное телевидение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] контрвзбзднуть การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] автомобильный дилер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 цветной телевизор [ru] цветной телевизор การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 роутер [ru] роутер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 формат вещания [ru] формат вещания การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 компьютерный термин [ru] компьютерный термин การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 записные книжки [ru] записные книжки การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2014 маршрутизатор [ru] маршрутизатор การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2014 влажная [ru] влажная การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2014 влажное [ru] влажное การออกเสียง 0คะแนนโหวต