ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/02/2014 компот [ru] การออกเสียงคำว่า компот 0 โหวต
24/02/2014 Рукавишников [ru] การออกเสียงคำว่า Рукавишников 0 โหวต
24/02/2014 Русинович [ru] การออกเสียงคำว่า Русинович 0 โหวต
24/02/2014 гол [ru] การออกเสียงคำว่า гол 0 โหวต
24/02/2014 слово [ru] การออกเสียงคำว่า слово -1 โหวต
24/02/2014 продать [ru] การออกเสียงคำว่า продать 1 โหวต
24/02/2014 математика [ru] การออกเสียงคำว่า математика 0 โหวต
24/02/2014 предать [ru] การออกเสียงคำว่า предать 0 โหวต
24/02/2014 рис [ru] การออกเสียงคำว่า рис 0 โหวต
24/02/2014 Малая Русь [ru] การออกเสียงคำว่า Малая Русь 0 โหวต
24/02/2014 Малая Россия [ru] การออกเสียงคำว่า Малая Россия 0 โหวต
24/02/2014 предавать [ru] การออกเสียงคำว่า предавать 0 โหวต
24/02/2014 сложившаяся [ru] การออกเสียงคำว่า сложившаяся -1 โหวต
24/02/2014 смягчила [ru] การออกเสียงคำว่า смягчила 0 โหวต
18/02/2014 неподъёмным [ru] การออกเสียงคำว่า неподъёмным 0 โหวต
18/02/2014 теория заговора [ru] การออกเสียงคำว่า теория заговора 0 โหวต
18/02/2014 Э-эй [ru] การออกเสียงคำว่า Э-эй 1 โหวต
18/02/2014 книжный обзор [ru] การออกเสียงคำว่า книжный обзор 0 โหวต
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] การออกเสียงคำว่า контрвзбзднуть -1 โหวต
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] การออกเสียงคำว่า автомобильный дилер 0 โหวต
18/02/2014 роутер [ru] การออกเสียงคำว่า роутер 0 โหวต
18/02/2014 формат вещания [ru] การออกเสียงคำว่า формат вещания 0 โหวต
18/02/2014 компьютерный термин [ru] การออกเสียงคำว่า компьютерный термин 0 โหวต
18/02/2014 записные книжки [ru] การออกเสียงคำว่า записные книжки 0 โหวต
18/02/2014 маршрутизатор [ru] การออกเสียงคำว่า маршрутизатор 0 โหวต
16/02/2014 влажная [ru] การออกเสียงคำว่า влажная 0 โหวต
16/02/2014 влажное [ru] การออกเสียงคำว่า влажное 0 โหวต
11/02/2014 Италии [ru] การออกเสียงคำว่า Италии 0 โหวต
11/02/2014 озвучивай [ru] การออกเสียงคำว่า озвучивай 0 โหวต
11/02/2014 достигнутых [ru] การออกเสียงคำว่า достигнутых 0 โหวต