ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/06/2011 meados [pt] การออกเสียง : meados 0 โหวต
04/01/2010 aporreado [pt] การออกเสียง : aporreado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 apontado [pt] การออกเสียง : apontado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 apresuntado [pt] การออกเสียง : apresuntado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 anônfalo [pt] การออกเสียง : anônfalo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด