ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/09/2012 Harare [sn] การออกเสียงคำว่า Harare คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/09/2012 maskati [sn] การออกเสียงคำว่า maskati คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2012 Mugabe [sn] การออกเสียงคำว่า Mugabe คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/09/2012 Nyarai [sn] การออกเสียงคำว่า Nyarai คะแนนโหวต -1 คะแนน