ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/09/2012 Harare [sn] Harare การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/09/2012 maskati [sn] maskati การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/09/2012 Mugabe [sn] Mugabe การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/09/2012 Nyarai [sn] Nyarai การออกเสียง -1คะแนนโหวต