ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/05/2013 glossálgico [pt] การออกเสียง : glossálgico 0 โหวต
03/05/2013 pariri [pt] การออกเสียง : pariri 0 โหวต
03/05/2013 hidrâmnio [pt] การออกเสียง : hidrâmnio 0 โหวต
03/05/2013 hidrângea [pt] การออกเสียง : hidrângea 0 โหวต
03/05/2013 djumbair [pt] การออกเสียง : djumbair 0 โหวต
03/05/2013 hiapuá [pt] การออกเสียง : hiapuá 0 โหวต
03/05/2013 esmilodonte [pt] การออกเสียง : esmilodonte 0 โหวต
03/05/2013 juriti-piranga [pt] การออกเสียง : juriti-piranga 0 โหวต
03/05/2013 jiquitiranboia [pt] การออกเสียง : jiquitiranboia 0 โหวต
03/05/2013 Redenção do Gurgueia [pt] การออกเสียง : Redenção do Gurgueia 0 โหวต
03/05/2013 hexactinélida [pt] การออกเสียง : hexactinélida 0 โหวต
03/05/2013 jipoúba [pt] การออกเสียง : jipoúba 0 โหวต
03/05/2013 guturoso [pt] การออกเสียง : guturoso 0 โหวต
03/05/2013 gurgueíno [pt] การออกเสียง : gurgueíno 0 โหวต
03/05/2013 hialospôngia [pt] การออกเสียง : hialospôngia 0 โหวต
03/05/2013 hiatizar [pt] การออกเสียง : hiatizar 0 โหวต
03/05/2013 tiflofilia [pt] การออกเสียง : tiflofilia 0 โหวต
03/05/2013 remanchão [pt] การออกเสียง : remanchão 0 โหวต
03/05/2013 remansear [pt] การออกเสียง : remansear 0 โหวต
03/05/2013 avacalhamento [pt] การออกเสียง : avacalhamento 0 โหวต
03/05/2013 comunidades linguísticas [pt] การออกเสียง : comunidades linguísticas 0 โหวต
03/05/2013 quixaba [pt] การออกเสียง : quixaba 0 โหวต
12/10/2010 isquiadelfo [pt] การออกเสียง : isquiadelfo 0 โหวต
12/10/2010 papaz [pt] การออกเสียง : papaz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/10/2010 muave [pt] การออกเสียง : muave 0 โหวต
12/10/2010 itérbio [pt] การออกเสียง : itérbio 0 โหวต
12/10/2010 isossista [pt] การออกเสียง : isossista 0 โหวต
12/10/2010 zircónio [pt] การออกเสียง : zircónio 0 โหวต
12/10/2010 neutrões [pt] การออกเสียง : neutrões 0 โหวต
12/10/2010 fotomesão [pt] การออกเสียง : fotomesão 0 โหวต