ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/05/2012 naysayers [en] naysayers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2012 boyish [en] boyish การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2012 disciple [en] disciple การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2012 luxury [en] luxury การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2012 image [en] image การออกเสียง -1คะแนนโหวต