ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/05/2012 naysayers [en] การออกเสียงคำว่า naysayers คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2012 boyish [en] การออกเสียงคำว่า boyish คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2012 disciple [en] การออกเสียงคำว่า disciple คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2012 luxury [en] การออกเสียงคำว่า luxury คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2012 image [en] การออกเสียงคำว่า image คะแนนโหวต -1 คะแนน