ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/12/2010 flatness [en] flatness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2010 weariness [en] weariness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2010 blackness [en] blackness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Kapuskasing [en] Kapuskasing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Bluenotes [en] Bluenotes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 nickle [en] nickle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Outcome [en] Outcome การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Michael Ignatieff [en] Michael Ignatieff การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Louis St. Laurent [en] Louis St. Laurent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Kataklysm [en] Kataklysm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Watier [en] Watier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Kim Kardashian [en] Kim Kardashian การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/12/2010 Taylor Lautner [en] Taylor Lautner การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/12/2010 Selena Gomez [en] Selena Gomez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Megan Fox [en] Megan Fox การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/12/2010 Michael Jackson [en] Michael Jackson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Lady Gaga [en] Lady Gaga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Justin Bieber [en] Justin Bieber การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/12/2010 Miley Cyrus [en] Miley Cyrus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Kesha [en] Kesha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Alzheimer's [en] Alzheimer's การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 water [en] water การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Google [en] Google การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 Apatheism [en] Apatheism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2010 iron-deficiency anemia [en] iron-deficiency anemia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด