ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/12/2010 swampy [en] การออกเสียงคำว่า swampy คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 creditable [en] การออกเสียงคำว่า creditable คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/12/2010 untainted [en] การออกเสียงคำว่า untainted คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/12/2010 plumpness [en] การออกเสียงคำว่า plumpness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 hawkishness [en] การออกเสียงคำว่า hawkishness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 dumbness [en] การออกเสียงคำว่า dumbness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 doziness [en] การออกเสียงคำว่า doziness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 sloppiness [en] การออกเสียงคำว่า sloppiness คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/12/2010 sluggishness [en] การออกเสียงคำว่า sluggishness คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/12/2010 clerical [en] การออกเสียงคำว่า clerical คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/12/2010 sleeplessness [en] การออกเสียงคำว่า sleeplessness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 sleekness [en] การออกเสียงคำว่า sleekness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 preposterousness [en] การออกเสียงคำว่า preposterousness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 apple cider [en] การออกเสียงคำว่า apple cider คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 regretfulness [en] การออกเสียงคำว่า regretfulness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 acuteness [en] การออกเสียงคำว่า acuteness คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/12/2010 joyousness [en] การออกเสียงคำว่า joyousness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 jerkiness [en] การออกเสียงคำว่า jerkiness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 unobtrusiveness [en] การออกเสียงคำว่า unobtrusiveness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 lankiness [en] การออกเสียงคำว่า lankiness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 usableness [en] การออกเสียงคำว่า usableness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 laxness [en] การออกเสียงคำว่า laxness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 strictness [en] การออกเสียงคำว่า strictness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 stoutness [en] การออกเสียงคำว่า stoutness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 quaintness [en] การออกเสียงคำว่า quaintness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 numerosity [en] การออกเสียงคำว่า numerosity คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2010 obtrusiveness [en] การออกเสียงคำว่า obtrusiveness คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2010 descending [en] การออกเสียงคำว่า descending คะแนนโหวต -1 คะแนน
18/12/2010 haughtiness [en] การออกเสียงคำว่า haughtiness คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/12/2010 wickedness [en] การออกเสียงคำว่า wickedness คะแนนโหวต 1 คะแนน