ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/12/2010 swampy [en] swampy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/12/2010 creditable [en] creditable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/12/2010 untainted [en] untainted การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/12/2010 plumpness [en] plumpness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 hawkishness [en] hawkishness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 dumbness [en] dumbness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 doziness [en] doziness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 sloppiness [en] sloppiness การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/12/2010 sluggishness [en] sluggishness การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/12/2010 clerical [en] clerical การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/12/2010 sleeplessness [en] sleeplessness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 sleekness [en] sleekness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 preposterousness [en] preposterousness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 apple cider [en] apple cider การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 regretfulness [en] regretfulness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 acuteness [en] acuteness การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/12/2010 joyousness [en] joyousness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 jerkiness [en] jerkiness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 unobtrusiveness [en] unobtrusiveness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 lankiness [en] lankiness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 usableness [en] usableness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 laxness [en] laxness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 strictness [en] strictness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 stoutness [en] stoutness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 quaintness [en] quaintness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 numerosity [en] numerosity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 obtrusiveness [en] obtrusiveness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2010 descending [en] descending การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/12/2010 haughtiness [en] haughtiness การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/12/2010 wickedness [en] wickedness การออกเสียง 1คะแนนโหวต