ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/04/2009 Labradoodle [en] การออกเสียงคำว่า Labradoodle คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2009 Persephone [en] การออกเสียงคำว่า Persephone คะแนนโหวต 0 คะแนน