ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
22/11/2010 ideality [en] การออกเสียงคำว่า ideality โดย xyzzyva
23/04/2009 showering [en] การออกเสียงคำว่า showering คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2009 coppice [en] การออกเสียงคำว่า coppice โดย TopQuark
15/04/2009 composition [en] การออกเสียงคำว่า composition โดย Kalira
15/04/2009 humane [en] การออกเสียงคำว่า humane โดย TopQuark
15/04/2009 clipped [en] การออกเสียงคำว่า clipped คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2009 vegetarian [en] การออกเสียงคำว่า vegetarian โดย anakat
14/04/2009 bangs [en] การออกเสียงคำว่า bangs คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 digestion [en] การออกเสียงคำว่า digestion คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 Jonas Brothers [en] การออกเสียงคำว่า Jonas Brothers คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 Oprah [en] การออกเสียงคำว่า Oprah คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 Newsies [en] การออกเสียงคำว่า Newsies คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2009 thyroidectomy [en] การออกเสียงคำว่า thyroidectomy คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2009 annunciation [en] การออกเสียงคำว่า annunciation คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2009 annunciate [en] การออกเสียงคำว่า annunciate คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2009 Metis [en] การออกเสียงคำว่า Metis โดย snowcrocus
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] การออกเสียงคำว่า Portuguese Water Dog คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 Labradoodle [en] การออกเสียงคำว่า Labradoodle โดย Silverdrgnfly