ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/05/2009 originate [en] การออกเสียงคำว่า originate คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/04/2009 prey [en] การออกเสียงคำว่า prey คะแนนโหวต 2 คะแนน
23/04/2009 showering [en] การออกเสียงคำว่า showering คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2009 coppice [en] การออกเสียงคำว่า coppice คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2009 composition [en] การออกเสียงคำว่า composition คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2009 Rihanna [en] การออกเสียงคำว่า Rihanna คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/04/2009 humane [en] การออกเสียงคำว่า humane คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2009 clipped [en] การออกเสียงคำว่า clipped คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2009 digestion [en] การออกเสียงคำว่า digestion คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/04/2009 vegetarian [en] การออกเสียงคำว่า vegetarian คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/04/2009 bangs [en] การออกเสียงคำว่า bangs คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/04/2009 featured [en] การออกเสียงคำว่า featured คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/04/2009 slowly [en] การออกเสียงคำว่า slowly คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/04/2009 Google [en] การออกเสียงคำว่า Google คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/04/2009 Dionysos [en] การออกเสียงคำว่า Dionysos คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2009 psychic [en] การออกเสียงคำว่า psychic คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/04/2009 lawyer [en] การออกเสียงคำว่า lawyer คะแนนโหวต 10 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 Jonas Brothers [en] การออกเสียงคำว่า Jonas Brothers คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 Oprah [en] การออกเสียงคำว่า Oprah คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 Argentina [en] การออกเสียงคำว่า Argentina คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2009 newspaper [en] การออกเสียงคำว่า newspaper คะแนนโหวต 2 คะแนน
13/04/2009 Newsies [en] การออกเสียงคำว่า Newsies คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2009 Christian Bale [en] การออกเสียงคำว่า Christian Bale คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2009 thyroidectomy [en] การออกเสียงคำว่า thyroidectomy คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2009 definite [en] การออกเสียงคำว่า definite คะแนนโหวต 5 คะแนน
13/04/2009 annunciation [en] การออกเสียงคำว่า annunciation คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2009 annunciate [en] การออกเสียงคำว่า annunciate คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2009 kitty [en] การออกเสียงคำว่า kitty คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 orange [en] การออกเสียงคำว่า orange คะแนนโหวต 3 คะแนน
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] การออกเสียงคำว่า Portuguese Water Dog คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด