ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/05/2009 originate [en] การออกเสียง : originate 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/04/2009 prey [en] การออกเสียง : prey 2 โหวต
23/04/2009 showering [en] การออกเสียง : showering 0 โหวต
16/04/2009 coppice [en] การออกเสียง : coppice 0 โหวต
15/04/2009 composition [en] การออกเสียง : composition 0 โหวต
15/04/2009 Rihanna [en] การออกเสียง : Rihanna -1 โหวต
15/04/2009 humane [en] การออกเสียง : humane 0 โหวต
15/04/2009 clipped [en] การออกเสียง : clipped 0 โหวต
14/04/2009 digestion [en] การออกเสียง : digestion 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/04/2009 vegetarian [en] การออกเสียง : vegetarian 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/04/2009 bangs [en] การออกเสียง : bangs 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/04/2009 featured [en] การออกเสียง : featured 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/04/2009 slowly [en] การออกเสียง : slowly 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/04/2009 Google [en] การออกเสียง : Google -1 โหวต
14/04/2009 Dionysos [en] การออกเสียง : Dionysos 0 โหวต
13/04/2009 psychic [en] การออกเสียง : psychic 3 โหวต
13/04/2009 lawyer [en] การออกเสียง : lawyer 10 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 Jonas Brothers [en] การออกเสียง : Jonas Brothers 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 Oprah [en] การออกเสียง : Oprah 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 Argentina [en] การออกเสียง : Argentina 0 โหวต
13/04/2009 newspaper [en] การออกเสียง : newspaper 2 โหวต
13/04/2009 Newsies [en] การออกเสียง : Newsies 0 โหวต
13/04/2009 Christian Bale [en] การออกเสียง : Christian Bale 1 โหวต
13/04/2009 thyroidectomy [en] การออกเสียง : thyroidectomy 0 โหวต
13/04/2009 definite [en] การออกเสียง : definite 7 โหวต
13/04/2009 annunciation [en] การออกเสียง : annunciation 0 โหวต
13/04/2009 annunciate [en] การออกเสียง : annunciate 0 โหวต
13/04/2009 kitty [en] การออกเสียง : kitty 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2009 orange [en] การออกเสียง : orange 3 โหวต
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] การออกเสียง : Portuguese Water Dog 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด