ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/05/2009 originate [en] originate การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/04/2009 prey [en] prey การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/04/2009 showering [en] showering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2009 coppice [en] coppice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2009 composition [en] composition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2009 Rihanna [en] Rihanna การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/04/2009 humane [en] humane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2009 clipped [en] clipped การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/04/2009 digestion [en] digestion การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/04/2009 vegetarian [en] vegetarian การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/04/2009 bangs [en] bangs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/04/2009 featured [en] featured การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/04/2009 slowly [en] slowly การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/04/2009 Google [en] Google การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/04/2009 Dionysos [en] Dionysos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2009 psychic [en] psychic การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/04/2009 lawyer [en] lawyer การออกเสียง 9คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/04/2009 Jonas Brothers [en] Jonas Brothers การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/04/2009 Oprah [en] Oprah การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/04/2009 Argentina [en] Argentina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2009 newspaper [en] newspaper การออกเสียง 2คะแนนโหวต
13/04/2009 Newsies [en] Newsies การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2009 Christian Bale [en] Christian Bale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2009 thyroidectomy [en] thyroidectomy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2009 definite [en] definite การออกเสียง 5คะแนนโหวต
13/04/2009 annunciation [en] annunciation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2009 annunciate [en] annunciate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2009 kitty [en] kitty การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/04/2009 orange [en] orange การออกเสียง 3คะแนนโหวต
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] Portuguese Water Dog การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด