ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/04/2010 băutură alcoolică [ro] băutură alcoolică การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2009 Rapid Bucureşti [ro] Rapid Bucureşti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2009 strungă [ro] strungă การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2009 școală [ro] școală การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2009 Silviu Alin Tisea [ro] Silviu Alin Tisea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2009 Tisea [ro] Tisea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Enrike Bejerano [ro] Enrike Bejerano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Joseph Schmidt [ro] Joseph Schmidt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Hedda Sterne [ro] Hedda Sterne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Taraf de Haïdouks [ro] Taraf de Haïdouks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 conchiglie [ro] conchiglie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Olga Lengyel [ro] Olga Lengyel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Marcel Jank [ro] Marcel Jank การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Corduneanu [ro] Corduneanu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Barbalat [ro] Barbalat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Adamclisi [ro] Adamclisi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/01/2009 Dragoslavele [ro] Dragoslavele การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Hermann Julius Oberth [ro] Hermann Julius Oberth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Benjamín Mendelsohn [ro] Benjamín Mendelsohn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Elisabeth Axmann [ro] Elisabeth Axmann การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Vlad Drăculea [ro] Vlad Drăculea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Miodrag Belodedici [ro] Miodrag Belodedici การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Joana Benedek [ro] Joana Benedek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Claudiu Keserü [ro] Claudiu Keserü การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 László Bölöni [ro] László Bölöni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Dorin Mateuț [ro] Dorin Mateuț การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Nicolae Mitea [ro] Nicolae Mitea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Albert Streit [ro] Albert Streit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Catalena [ro] Catalena การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Vera Bila [ro] Vera Bila การออกเสียง 0คะแนนโหวต