ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/04/2010 băutură alcoolică [ro] การออกเสียงคำว่า băutură alcoolică คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2009 Rapid Bucureşti [ro] การออกเสียงคำว่า Rapid Bucureşti คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2009 strungă [ro] การออกเสียงคำว่า strungă คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2009 școală [ro] การออกเสียงคำว่า școală คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2009 Silviu Alin Tisea [ro] การออกเสียงคำว่า Silviu Alin Tisea คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2009 Tisea [ro] การออกเสียงคำว่า Tisea คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Enrike Bejerano [ro] การออกเสียงคำว่า Enrike Bejerano คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Joseph Schmidt [ro] การออกเสียงคำว่า Joseph Schmidt คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Hedda Sterne [ro] การออกเสียงคำว่า Hedda Sterne คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Taraf de Haïdouks [ro] การออกเสียงคำว่า Taraf de Haïdouks คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 conchiglie [ro] การออกเสียงคำว่า conchiglie คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Olga Lengyel [ro] การออกเสียงคำว่า Olga Lengyel คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Marcel Jank [ro] การออกเสียงคำว่า Marcel Jank คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Corduneanu [ro] การออกเสียงคำว่า Corduneanu คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Barbalat [ro] การออกเสียงคำว่า Barbalat คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Adamclisi [ro] การออกเสียงคำว่า Adamclisi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/01/2009 Dragoslavele [ro] การออกเสียงคำว่า Dragoslavele คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Hermann Julius Oberth [ro] การออกเสียงคำว่า Hermann Julius Oberth คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Benjamín Mendelsohn [ro] การออกเสียงคำว่า Benjamín Mendelsohn คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Elisabeth Axmann [ro] การออกเสียงคำว่า Elisabeth Axmann คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Vlad Drăculea [ro] การออกเสียงคำว่า Vlad Drăculea คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Miodrag Belodedici [ro] การออกเสียงคำว่า Miodrag Belodedici คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Joana Benedek [ro] การออกเสียงคำว่า Joana Benedek คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Claudiu Keserü [ro] การออกเสียงคำว่า Claudiu Keserü คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 László Bölöni [ro] การออกเสียงคำว่า László Bölöni คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Dorin Mateuț [ro] การออกเสียงคำว่า Dorin Mateuț คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Nicolae Mitea [ro] การออกเสียงคำว่า Nicolae Mitea คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Albert Streit [ro] การออกเสียงคำว่า Albert Streit คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Catalena [ro] การออกเสียงคำว่า Catalena คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2009 Vera Bila [ro] การออกเสียงคำว่า Vera Bila คะแนนโหวต 0 คะแนน