ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/07/2017 parque de recreo [es] การออกเสียงคำว่า parque de recreo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2017 requerimos [es] การออกเสียงคำว่า requerimos คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2016 friegaplato [es] การออกเสียงคำว่า friegaplato คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2016 cante gitanoandaluz [es] การออกเสียงคำว่า cante gitanoandaluz คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2016 carcajes [es] การออกเสียงคำว่า carcajes คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/08/2016 ropaje [es] การออกเสียงคำว่า ropaje คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2016 escotillón [es] การออกเสียงคำว่า escotillón คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2016 maniobrabilidad [es] การออกเสียงคำว่า maniobrabilidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2010 URSS [es] การออกเสียงคำว่า URSS คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2010 Bárbara Mori Ochoa [es] การออกเสียงคำว่า Bárbara Mori Ochoa คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2010 rapear [es] การออกเสียงคำว่า rapear คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2010 parangaricutirimícuaro [es] การออกเสียงคำว่า parangaricutirimícuaro คะแนนโหวต 2 คะแนน
01/12/2010 sintagma [es] การออกเสียงคำว่า sintagma คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2010 Audentes Fortuna Iuvat [la] การออกเสียงคำว่า Audentes Fortuna Iuvat คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2010 Lauroque [la] การออกเสียงคำว่า Lauroque คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2010 cabrito [es] การออกเสียงคำว่า cabrito คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/12/2010 Monterrey [es] การออกเสียงคำว่า Monterrey คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2010 quingentésimo [es] การออกเสียงคำว่า quingentésimo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2010 ¿qué hora es? [es] การออกเสียงคำว่า ¿qué hora es? คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/12/2010 huasteca [es] การออกเสียงคำว่า huasteca คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2010 Larissa Riquelme [es] การออกเสียงคำว่า Larissa Riquelme คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2010 Tepic [es] การออกเสียงคำว่า Tepic คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/12/2010 Miguel Hidalgo y Costilla [es] การออกเสียงคำว่า Miguel Hidalgo y Costilla คะแนนโหวต 0 คะแนน