ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/07/2017 parque de recreo [es] parque de recreo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2017 requerimos [es] requerimos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2016 friegaplato [es] friegaplato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2016 cante gitanoandaluz [es] cante gitanoandaluz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2016 carcajes [es] carcajes การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/08/2016 ropaje [es] ropaje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2016 escotillón [es] escotillón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2016 maniobrabilidad [es] maniobrabilidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2010 URSS [es] URSS การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2010 Bárbara Mori Ochoa [es] Bárbara Mori Ochoa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2010 rapear [es] rapear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2010 parangaricutirimícuaro [es] parangaricutirimícuaro การออกเสียง 2คะแนนโหวต
01/12/2010 sintagma [es] sintagma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2010 Audentes Fortuna Iuvat [la] Audentes Fortuna Iuvat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2010 Lauroque [la] Lauroque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2010 cabrito [es] cabrito การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/12/2010 Monterrey [es] Monterrey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2010 quingentésimo [es] quingentésimo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2010 Feliz navidad [es] Feliz navidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2010 ¿qué hora es? [es] ¿qué hora es? การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/12/2010 huasteca [es] huasteca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2010 Larissa Riquelme [es] Larissa Riquelme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2010 Tepic [es] Tepic การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/12/2010 Miguel Hidalgo y Costilla [es] Miguel Hidalgo y Costilla การออกเสียง 0คะแนนโหวต