ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/09/2010 Edvonaldo [pt] การออกเสียง : Edvonaldo 0 โหวต
24/09/2010 empresa falida [pt] การออกเสียง : empresa falida 0 โหวต