ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/12/2011 Des Moines [en] การออกเสียงคำว่า Des Moines คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 shanties [en] การออกเสียงคำว่า shanties คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/04/2008 fistula [en] การออกเสียงคำว่า fistula คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 queef [en] การออกเสียงคำว่า queef คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/04/2008 prolapse [en] การออกเสียงคำว่า prolapse คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 alias [en] การออกเสียงคำว่า alias คะแนนโหวต -1 คะแนน
09/04/2008 boomer [en] การออกเสียงคำว่า boomer คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 Hyrule [en] การออกเสียงคำว่า Hyrule คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 JFK [en] การออกเสียงคำว่า JFK คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 Crysis [en] การออกเสียงคำว่า Crysis คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 John F. Kennedy [en] การออกเสียงคำว่า John F. Kennedy คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 Aphex Twin [en] การออกเสียงคำว่า Aphex Twin คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 office [en] การออกเสียงคำว่า office คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 Excel [en] การออกเสียงคำว่า Excel คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 Windows Vista [en] การออกเสียงคำว่า Windows Vista คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 Tokio Hotel [en] การออกเสียงคำว่า Tokio Hotel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 Black Sabbath [en] การออกเสียงคำว่า Black Sabbath คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 Windows XP [en] การออกเสียงคำว่า Windows XP คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 Windows ME [en] การออกเสียงคำว่า Windows ME คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 Windows 98 [en] การออกเสียงคำว่า Windows 98 คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 Kim Possible [en] การออกเสียงคำว่า Kim Possible คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 FTP [en] การออกเสียงคำว่า FTP คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 The Fantastic Four [en] การออกเสียงคำว่า The Fantastic Four คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 revved [en] การออกเสียงคำว่า revved คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 PATRIOT Act [en] การออกเสียงคำว่า PATRIOT Act คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2008 flour [en] การออกเสียงคำว่า flour คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/04/2008 politics [en] การออกเสียงคำว่า politics คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/04/2008 conspiracy [en] การออกเสียงคำว่า conspiracy คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 politician [en] การออกเสียงคำว่า politician คะแนนโหวต -1 คะแนน
09/04/2008 Higgs boson [en] การออกเสียงคำว่า Higgs boson คะแนนโหวต 0 คะแนน