ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/12/2011 Des Moines [en] Des Moines การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 shanties [en] shanties การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/04/2008 fistula [en] fistula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 queef [en] queef การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/04/2008 prolapse [en] prolapse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 alias [en] alias การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/04/2008 boomer [en] boomer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 Hyrule [en] Hyrule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 JFK [en] JFK การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 Crysis [en] Crysis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 John F. Kennedy [en] John F. Kennedy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2008 awesome [en] awesome การออกเสียง 6คะแนนโหวต
09/04/2008 Aphex Twin [en] Aphex Twin การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2008 office [en] office การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2008 Excel [en] Excel การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2008 Windows Vista [en] Windows Vista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 Tokio Hotel [en] Tokio Hotel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2008 Black Sabbath [en] Black Sabbath การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 Windows XP [en] Windows XP การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2008 Windows ME [en] Windows ME การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 Windows 98 [en] Windows 98 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 Kim Possible [en] Kim Possible การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 FTP [en] FTP การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 The Fantastic Four [en] The Fantastic Four การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2008 revved [en] revved การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2008 PATRIOT Act [en] PATRIOT Act การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 flour [en] flour การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/04/2008 politics [en] politics การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/04/2008 conspiracy [en] conspiracy การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2008 politician [en] politician การออกเสียง -1คะแนนโหวต