ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/12/2013 азакӱпчык [chm] การออกเสียง : азакӱпчык 0 โหวต
20/12/2013 ӧткырын [chm] การออกเสียง : ӧткырын 0 โหวต
20/12/2013 ӧрыктарен [chm] การออกเสียง : ӧрыктарен 0 โหวต
20/12/2013 пийолаҥге [chm] การออกเสียง : пийолаҥге 1 โหวต
20/12/2013 роскот [chm] การออกเสียง : роскот 0 โหวต
20/12/2013 кеҥежымсыла [chm] การออกเสียง : кеҥежымсыла 0 โหวต
20/12/2013 почылт [chm] การออกเสียง : почылт 1 โหวต
20/12/2013 сулен [chm] การออกเสียง : сулен 1 โหวต
20/12/2013 шыльым [chm] การออกเสียง : шыльым 1 โหวต
20/12/2013 кутырышаш [chm] การออกเสียง : кутырышаш 0 โหวต
20/12/2013 кӱнчылам [chm] การออกเสียง : кӱнчылам 0 โหวต
20/12/2013 ончо [chm] การออกเสียง : ончо 1 โหวต
20/12/2013 кугыжанышласе [chm] การออกเสียง : кугыжанышласе 1 โหวต
20/12/2013 колтен [chm] การออกเสียง : колтен 1 โหวต
20/12/2013 мландываке [chm] การออกเสียง : мландываке 0 โหวต
20/12/2013 ончен [chm] การออกเสียง : ончен 0 โหวต
20/12/2013 пытарымек [chm] การออกเสียง : пытарымек 0 โหวต
20/12/2013 нӧлтен [chm] การออกเสียง : нӧлтен 1 โหวต
20/12/2013 ончыктен [chm] การออกเสียง : ончыктен 0 โหวต
20/12/2013 ошымшӱлышла [chm] การออกเสียง : ошымшӱлышла 1 โหวต
20/12/2013 таратен [chm] การออกเสียง : таратен 0 โหวต
20/12/2013 ужашыже [chm] การออกเสียง : ужашыже 1 โหวต
20/12/2013 кап-кыл [chm] การออกเสียง : кап-кыл 0 โหวต
20/12/2013 тӱрвынчат [chm] การออกเสียง : тӱрвынчат 0 โหวต
20/12/2013 ямдылыман [chm] การออกเสียง : ямдылыман 0 โหวต
20/12/2013 азалык [chm] การออกเสียง : азалык 1 โหวต
20/12/2013 шудылан [chm] การออกเสียง : шудылан 0 โหวต
20/12/2013 пагалыман [chm] การออกเสียง : пагалыман 1 โหวต
20/12/2013 койдара [chm] การออกเสียง : койдара 1 โหวต
20/12/2013 лектым [chm] การออกเสียง : лектым 0 โหวต