ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/04/2016 кумылетым [chm] การออกเสียง : кумылетым 0 โหวต
10/04/2016 йолташем [chm] การออกเสียง : йолташем 1 โหวต
10/04/2016 куржым [chm] การออกเสียง : куржым 0 โหวต
10/04/2016 чонжыланат [chm] การออกเสียง : чонжыланат 0 โหวต
10/04/2016 изат-влак [chm] การออกเสียง : изат-влак 1 โหวต
23/12/2013 семмастар [chm] การออกเสียง : семмастар 1 โหวต
23/12/2013 сатулаш [chm] การออกเสียง : сатулаш 0 โหวต
23/12/2013 семсавыртыш [chm] การออกเสียง : семсавыртыш 1 โหวต
23/12/2013 яра [chm] การออกเสียง : яра 1 โหวต
23/12/2013 шогалшаш [chm] การออกเสียง : шогалшаш 1 โหวต
23/12/2013 садераҥдаш [chm] การออกเสียง : садераҥдаш 1 โหวต
23/12/2013 сеҥыме [chm] การออกเสียง : сеҥыме 1 โหวต
23/12/2013 саламлыме [chm] การออกเสียง : саламлыме 0 โหวต
23/12/2013 рвеземдымаш [chm] การออกเสียง : рвеземдымаш 0 โหวต
23/12/2013 рожаҥдаш [chm] การออกเสียง : рожаҥдаш 1 โหวต
23/12/2013 рашкалтарыше [chm] การออกเสียง : рашкалтарыше 1 โหวต
23/12/2013 сеҥалтмаш [chm] การออกเสียง : сеҥалтмаш 1 โหวต
23/12/2013 сеҥыше [chm] การออกเสียง : сеҥыше 1 โหวต
23/12/2013 серымаш [chm] การออกเสียง : серымаш 0 โหวต
23/12/2013 самырыкын [chm] การออกเสียง : самырыкын 0 โหวต
23/12/2013 сатулымо [chm] การออกเสียง : сатулымо 1 โหวต
23/12/2013 сатулык [chm] การออกเสียง : сатулык 0 โหวต
23/12/2013 саламлалтме [chm] การออกเสียง : саламлалтме 1 โหวต
23/12/2013 сакыраҥмаш [chm] การออกเสียง : сакыраҥмаш 1 โหวต
23/12/2013 савырымаш [chm] การออกเสียง : савырымаш 0 โหวต
23/12/2013 сийзе [chm] การออกเสียง : сийзе 1 โหวต
23/12/2013 сай-уда [chm] การออกเสียง : сай-уда 0 โหวต
23/12/2013 сагыныше [chm] การออกเสียง : сагыныше 1 โหวต
23/12/2013 роҥгедаш [chm] การออกเสียง : роҥгедаш 1 โหวต
23/12/2013 сакланымаш [chm] การออกเสียง : сакланымаш 0 โหวต