ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
05/04/2009 rui [pt] การออกเสียงคำว่า rui โดย jcxavier