ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
05/04/2009 rui [pt] rui การออกเสียง โดยjcxavier