ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/04/2009 rui [pt] การออกเสียงคำว่า rui คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2009 João [pt] การออกเสียงคำว่า João คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2009 irmão [pt] การออกเสียงคำว่า irmão คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/04/2009 feliz [pt] การออกเสียงคำว่า feliz คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2009 almecegueira-vermelha [pt] การออกเสียงคำว่า almecegueira-vermelha คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2009 almecegueira-verdadeira [pt] การออกเสียงคำว่า almecegueira-verdadeira คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2009 almecegueira-mansa [pt] การออกเสียงคำว่า almecegueira-mansa คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2009 almecegueira-de-minas [pt] การออกเสียงคำว่า almecegueira-de-minas คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2009 almecegueira-da-praia [pt] การออกเสียงคำว่า almecegueira-da-praia คะแนนโหวต 0 คะแนน