ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/04/2009 rui [pt] rui การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2009 João [pt] João การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2009 irmão [pt] irmão การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/04/2009 feliz [pt] feliz การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2009 almecegueira-vermelha [pt] almecegueira-vermelha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2009 almecegueira-verdadeira [pt] almecegueira-verdadeira การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2009 almecegueira-mansa [pt] almecegueira-mansa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2009 almecegueira-de-minas [pt] almecegueira-de-minas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2009 almecegueira-da-praia [pt] almecegueira-da-praia การออกเสียง 0คะแนนโหวต