ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/05/2017 Interlocutors [en] Interlocutors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/05/2017 John Peerybingle [en] John Peerybingle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/05/2017 Beast of Bodmin [en] Beast of Bodmin การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/05/2017 shooting brake [en] shooting brake การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/05/2017 Naegele's rule [en] Naegele's rule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 slothfulness [en] slothfulness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 kept [en] kept การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 smoked [en] smoked การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 Petticoat Lane [en] Petticoat Lane การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/05/2017 unrequited [en] unrequited การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 Lark Rise to Candleford [en] Lark Rise to Candleford การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/05/2017 James Strachey [en] James Strachey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 Leavisite [en] Leavisite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 Francis Walsingham [en] Francis Walsingham การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/05/2017 divulgation [en] divulgation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/05/2017 agnail [en] agnail การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 Phytolith [en] Phytolith การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 passer (bird) [en] passer (bird) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 Onan [en] Onan การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/05/2017 Idomeneus [en] Idomeneus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 Homo naledi [en] Homo naledi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 gabardines [en] gabardines การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/05/2017 damp course [en] damp course การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 cold-bloodedly [en] cold-bloodedly การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/05/2017 Flavius Heraclius Augustus [en] Flavius Heraclius Augustus การออกเสียง 2คะแนนโหวต
09/05/2017 Cassander [en] Cassander การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 Widecombe Fair [en] Widecombe Fair การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/05/2017 opportune [en] opportune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2017 Corvidae [en] Corvidae การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2017 aneurysmally [en] aneurysmally การออกเสียง 0คะแนนโหวต