ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/12/2017 sway-backed [en] การออกเสียงคำว่า sway-backed คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2017 signifieth [en] การออกเสียงคำว่า signifieth คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2017 consisteth [en] การออกเสียงคำว่า consisteth คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2017 seeketh [en] การออกเสียงคำว่า seeketh คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2017 celestial body [en] การออกเสียงคำว่า celestial body คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2017 Dunkerley [en] การออกเสียงคำว่า Dunkerley คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2017 demister [en] การออกเสียงคำว่า demister คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2017 leucorrhea [en] การออกเสียงคำว่า leucorrhea คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2017 Currier and Ives [en] การออกเสียงคำว่า Currier and Ives คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/12/2017 Remploy [en] การออกเสียงคำว่า Remploy คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/12/2017 Oresteia [en] การออกเสียงคำว่า Oresteia คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2017 pantherine [en] การออกเสียงคำว่า pantherine คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2017 ceasefire [en] การออกเสียงคำว่า ceasefire คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2017 xenohormesis [en] การออกเสียงคำว่า xenohormesis คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2017 Châteauneuf du Pape [en] การออกเสียงคำว่า Châteauneuf du Pape คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2017 point-to-point [en] การออกเสียงคำว่า point-to-point คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2017 Rebecca Minkoff [en] การออกเสียงคำว่า Rebecca Minkoff คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2017 Dioscorides [en] การออกเสียงคำว่า Dioscorides คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2017 Shrine Auditorium [en] การออกเสียงคำว่า Shrine Auditorium คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/12/2017 acheilous [en] การออกเสียงคำว่า acheilous คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2017 wassailing [en] การออกเสียงคำว่า wassailing คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2017 Clym Yeobright [en] การออกเสียงคำว่า Clym Yeobright คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2017 dihydropteroate diphosphate [en] การออกเสียงคำว่า dihydropteroate diphosphate คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2017 Wisley [en] การออกเสียงคำว่า Wisley คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/11/2017 De’Ath [en] การออกเสียงคำว่า De’Ath คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2017 puzzlingly [en] การออกเสียงคำว่า puzzlingly คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2017 Phosphoribosyl pyrophosphate synthetase [en] การออกเสียงคำว่า Phosphoribosyl pyrophosphate synthetase คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2017 iduronate-2-sulfatase enzyme [en] การออกเสียงคำว่า iduronate-2-sulfatase enzyme คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2017 pyrimidine synthesis [en] การออกเสียงคำว่า pyrimidine synthesis คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2017 De novo pyrimidine and purine synthesis [en] การออกเสียงคำว่า De novo pyrimidine and purine synthesis คะแนนโหวต 0 คะแนน