ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/07/2011 Régis [fr] การออกเสียงคำว่า Régis คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2011 Passage du Gois [fr] การออกเสียงคำว่า Passage du Gois คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2011 Riec-sur-Bélon [fr] การออกเสียงคำว่า Riec-sur-Bélon คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2011 rassemblant [fr] การออกเสียงคำว่า rassemblant คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2011 cause célèbre [fr] การออกเสียงคำว่า cause célèbre คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2011 étreindre [fr] การออกเสียงคำว่า étreindre คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2011 paria [fr] การออกเสียงคำว่า paria คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2011 Fantomas [fr] การออกเสียงคำว่า Fantomas คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2011 conclure [fr] การออกเสียงคำว่า conclure คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2011 anesthesiants [fr] การออกเสียงคำว่า anesthesiants คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2011 Casino Guichard-Perrachon [fr] การออกเสียงคำว่า Casino Guichard-Perrachon คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2011 Double concentré de tomates [fr] การออกเสียงคำว่า Double concentré de tomates คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2011 ceindre [fr] การออกเสียงคำว่า ceindre คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2011 mots apparentés [fr] การออกเสียงคำว่า mots apparentés คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2011 Vendredi Matin [fr] การออกเสียงคำว่า Vendredi Matin คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2011 réclamer [fr] การออกเสียงคำว่า réclamer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2011 sélection [fr] การออกเสียงคำว่า sélection คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2011 haranguer [fr] การออกเสียงคำว่า haranguer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2011 Jean Patou [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Patou คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2011 coranique [fr] การออกเสียงคำว่า coranique คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/06/2011 La danse de Puck [fr] การออกเสียงคำว่า La danse de Puck คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2011 blêmir [fr] การออกเสียงคำว่า blêmir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/06/2011 blackboulage [fr] การออกเสียงคำว่า blackboulage คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2011 rigoureux [fr] การออกเสียงคำว่า rigoureux คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2011 rincer [fr] การออกเสียงคำว่า rincer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/06/2011 riper [fr] การออกเสียงคำว่า riper คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/06/2011 rigoureuse [fr] การออกเสียงคำว่า rigoureuse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/04/2011 Belon [fr] การออกเสียงคำว่า Belon คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2011 scombre [fr] การออกเสียงคำว่า scombre คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2011 Jaeger-LeCoultre [fr] การออกเสียงคำว่า Jaeger-LeCoultre คะแนนโหวต 0 คะแนน