ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/07/2011 Régis [fr] Régis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2011 Passage du Gois [fr] Passage du Gois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2011 Riec-sur-Bélon [fr] Riec-sur-Bélon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2011 rassemblant [fr] rassemblant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2011 cause célèbre [fr] cause célèbre การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2011 étreindre [fr] étreindre การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2011 paria [fr] paria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2011 Fantomas [fr] Fantomas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2011 conclure [fr] conclure การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2011 anesthesiants [fr] anesthesiants การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2011 Casino Guichard-Perrachon [fr] Casino Guichard-Perrachon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2011 Double concentré de tomates [fr] Double concentré de tomates การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2011 ceindre [fr] ceindre การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2011 mots apparentés [fr] mots apparentés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2011 Vendredi Matin [fr] Vendredi Matin การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2011 réclamer [fr] réclamer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2011 sélection [fr] sélection การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2011 haranguer [fr] haranguer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2011 Jean Patou [fr] Jean Patou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2011 coranique [fr] coranique การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/06/2011 La danse de Puck [fr] La danse de Puck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2011 blêmir [fr] blêmir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/06/2011 blackboulage [fr] blackboulage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2011 rigoureux [fr] rigoureux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2011 rincer [fr] rincer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/06/2011 riper [fr] riper การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/06/2011 rigoureuse [fr] rigoureuse การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/04/2011 Belon [fr] Belon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2011 scombre [fr] scombre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2011 Jaeger-LeCoultre [fr] Jaeger-LeCoultre การออกเสียง 0คะแนนโหวต