ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/11/2008 esančiame [lt] การออกเสียง : esančiame 0 โหวต
28/11/2008 prie [lt.] [lt] การออกเสียง : prie [lt.] 0 โหวต
28/11/2008 tikrai [lt.] [lt] การออกเสียง : tikrai [lt.] 0 โหวต
28/11/2008 pakrantėse ( >pakrantė)) [lt] การออกเสียง : pakrantėse ( >pakrantė)) 0 โหวต
28/11/2008 Polas Makartnis [lt] การออกเสียง : Polas Makartnis 0 โหวต
28/11/2008 seras [lt.] [lt] การออกเสียง : seras [lt.] 0 โหวต
28/11/2008 Izraelį (> Izraelis) [lt] การออกเสียง : Izraelį (> Izraelis) 0 โหวต
28/11/2008 ketvirtadienį ( >ketvirtadienis) [lt] การออกเสียง : ketvirtadienį ( >ketvirtadienis) 0 โหวต
28/11/2008 ketina (vksm.; >ketinti) [lt] การออกเสียง : ketina (vksm.; >ketinti) 0 โหวต
28/11/2008 surengti (vksm.) [lt] การออกเสียง : surengti (vksm.) 0 โหวต
28/11/2008 1-jį / pirmąjį [lt] การออกเสียง : 1-jį / pirmąjį 0 โหวต
28/11/2008 savo [lt.] [lt] การออกเสียง : savo [lt.] 0 โหวต
28/11/2008 koncertą ( >koncertas) [lt] การออกเสียง : koncertą ( >koncertas) 0 โหวต
28/11/2008 informuoja ( >informuoti) [lt] การออกเสียง : informuoja ( >informuoti) 0 โหวต
28/11/2008 gerbėjams ( >gerbėjas) [lt.] [lt] การออกเสียง : gerbėjams ( >gerbėjas) [lt.] 0 โหวต
28/11/2008 susirinkusiems [lt] การออกเสียง : susirinkusiems 0 โหวต
28/11/2008 uoste (dkt.; >uostas) [lt] การออกเสียง : uoste (dkt.; >uostas) 0 โหวต
28/11/2008 dainininkas [lt.] [lt] การออกเสียง : dainininkas [lt.] 0 โหวต
28/11/2008 atveža ( >atvežti) [lt] การออกเสียง : atveža ( >atvežti) 0 โหวต
28/11/2008 meilės / Meilės [lt.] [lt] การออกเสียง : meilės / Meilės [lt.] 0 โหวต
28/11/2008 Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] [lt] การออกเสียง : Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] 0 โหวต
28/11/2008 stadione ( >stadionas) [lt] การออกเสียง : stadione ( >stadionas) 0 โหวต
28/11/2008 rengia ( >rengti) [lt] การออกเสียง : rengia ( >rengti) 0 โหวต
28/11/2008 repeticiją ( >repeticija) [lt] การออกเสียง : repeticiją ( >repeticija) 0 โหวต
28/11/2008 manoma [lt] การออกเสียง : manoma 0 โหวต
28/11/2008 dalyvaus ( >dalyvauti) [lt] การออกเสียง : dalyvaus ( >dalyvauti) 0 โหวต
28/11/2008 ragino ( >raginti) [lt] การออกเสียง : ragino ( >raginti) 0 โหวต
28/11/2008 metais [lt.] [lt] การออกเสียง : metais [lt.] 0 โหวต
28/11/2008 uždraudė ( >uždrausti) [lt] การออกเสียง : uždraudė ( >uždrausti) 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2008 koncertuoti [lt.] [lt] การออกเสียง : koncertuoti [lt.] 0 โหวต