ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/11/2008 esančiame [lt] การออกเสียงคำว่า esančiame คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 prie [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า prie [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 tikrai [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า tikrai [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 pakrantėse ( >pakrantė)) [lt] การออกเสียงคำว่า pakrantėse ( >pakrantė)) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 Polas Makartnis [lt] การออกเสียงคำว่า Polas Makartnis คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 seras [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า seras [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 Izraelį (> Izraelis) [lt] การออกเสียงคำว่า Izraelį (> Izraelis) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 ketvirtadienį ( >ketvirtadienis) [lt] การออกเสียงคำว่า ketvirtadienį ( >ketvirtadienis) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 ketina (vksm.; >ketinti) [lt] การออกเสียงคำว่า ketina (vksm.; >ketinti) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 surengti (vksm.) [lt] การออกเสียงคำว่า surengti (vksm.) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 1-jį / pirmąjį [lt] การออกเสียงคำว่า 1-jį / pirmąjį คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 savo [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า savo [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 koncertą ( >koncertas) [lt] การออกเสียงคำว่า koncertą ( >koncertas) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 informuoja ( >informuoti) [lt] การออกเสียงคำว่า informuoja ( >informuoti) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 gerbėjams ( >gerbėjas) [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า gerbėjams ( >gerbėjas) [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 susirinkusiems [lt] การออกเสียงคำว่า susirinkusiems คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 uoste (dkt.; >uostas) [lt] การออกเสียงคำว่า uoste (dkt.; >uostas) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 dainininkas [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า dainininkas [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 atveža ( >atvežti) [lt] การออกเสียงคำว่า atveža ( >atvežti) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 meilės / Meilės [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า meilės / Meilės [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 stadione ( >stadionas) [lt] การออกเสียงคำว่า stadione ( >stadionas) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 rengia ( >rengti) [lt] การออกเสียงคำว่า rengia ( >rengti) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 repeticiją ( >repeticija) [lt] การออกเสียงคำว่า repeticiją ( >repeticija) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 manoma [lt] การออกเสียงคำว่า manoma คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 dalyvaus ( >dalyvauti) [lt] การออกเสียงคำว่า dalyvaus ( >dalyvauti) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 ragino ( >raginti) [lt] การออกเสียงคำว่า ragino ( >raginti) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 metais [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า metais [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2008 uždraudė ( >uždrausti) [lt] การออกเสียงคำว่า uždraudė ( >uždrausti) คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/11/2008 koncertuoti [lt.] [lt] การออกเสียงคำว่า koncertuoti [lt.] คะแนนโหวต 0 คะแนน