ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/08/2013 svarmi [eo] svarmi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2013 malpleneco [eo] malpleneco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2013 malplenigi [eo] malplenigi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2012 Francesco Mocchi [it] Francesco Mocchi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2012 arrosti [it] arrosti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 balenĉasado [eo] balenĉasado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 astato [eo] astato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 bandaĝo [eo] bandaĝo การออกเสียง -1คะแนนโหวต
21/10/2012 banko [eo] banko การออกเสียง 2คะแนนโหวต
21/10/2012 schiarisce [it] schiarisce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 blanko [eo] blanko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 bajoneto [eo] bajoneto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 astateno [eo] astateno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 Il Divino [it] Il Divino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2012 autografo [it] autografo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 indicibilmente [it] indicibilmente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/10/2012 inefficacemente [it] inefficacemente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/10/2012 morigeratezza [it] morigeratezza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 stancamente [it] stancamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 inderogabilmente [it] inderogabilmente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 indescrivibilmente [it] indescrivibilmente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 fiaccamente [it] fiaccamente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/10/2012 ridicolamente [it] ridicolamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 immancabilmente [it] immancabilmente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2012 lernas [eo] lernas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2012 manĝas [eo] manĝas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2012 biologo [eo] biologo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2012 lecionoj [eo] lecionoj การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2012 markoj [eo] markoj การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2012 leteroj [eo] leteroj การออกเสียง 0คะแนนโหวต