ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2013 Laura [da] การออกเสียง : Laura 0 โหวต
23/05/2013 Leah [da] การออกเสียง : Leah 0 โหวต
23/05/2013 Leif [da] การออกเสียง : Leif 0 โหวต
23/05/2013 Lennart [da] การออกเสียง : Lennart 0 โหวต
23/05/2013 Leonard [da] การออกเสียง : Leonard 0 โหวต
23/05/2013 Liam [da] การออกเสียง : Liam 0 โหวต
23/05/2013 svømmebukser [da] การออกเสียง : svømmebukser 0 โหวต
23/05/2013 Muspellheim [da] การออกเสียง : Muspellheim 0 โหวต
23/05/2013 Lillian [da] การออกเสียง : Lillian 0 โหวต
23/05/2013 Linus [da] การออกเสียง : Linus 0 โหวต
23/05/2013 Lucas [da] การออกเสียง : Lucas 0 โหวต
23/05/2013 Lucia [da] การออกเสียง : Lucia 0 โหวต
23/05/2013 Lukas [da] การออกเสียง : Lukas 0 โหวต
23/05/2013 Lydia [da] การออกเสียง : Lydia 0 โหวต
23/05/2013 Manfred [da] การออกเสียง : Manfred 0 โหวต
23/05/2013 Maren [da] การออกเสียง : Maren 0 โหวต
23/05/2013 Marina [da] การออกเสียง : Marina 0 โหวต
23/05/2013 Margit [da] การออกเสียง : Margit 0 โหวต
23/05/2013 Margareta [da] การออกเสียง : Margareta 0 โหวต
23/05/2013 Marius [da] การออกเสียง : Marius 0 โหวต
23/05/2013 Yngve [da] การออกเสียง : Yngve 0 โหวต
23/05/2013 Martha [da] การออกเสียง : Martha 0 โหวต
23/05/2013 Wenche [da] การออกเสียง : Wenche 0 โหวต
23/05/2013 Matthæus [da] การออกเสียง : Matthæus 0 โหวต
23/05/2013 Poula [da] การออกเสียง : Poula 0 โหวต
23/05/2013 Maximilian [da] การออกเสียง : Maximilian 0 โหวต
23/05/2013 Miriam [da] การออกเสียง : Miriam 0 โหวต
23/05/2013 Mirjam [da] การออกเสียง : Mirjam 0 โหวต
23/05/2013 Monica [da] การออกเสียง : Monica 0 โหวต
23/05/2013 nanna [da] การออกเสียง : nanna 0 โหวต