ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2013 Irene [da] การออกเสียง : Irene 0 โหวต
23/05/2013 Janne [da] การออกเสียง : Janne 0 โหวต
23/05/2013 Jenny [da] การออกเสียง : Jenny 0 โหวต
23/05/2013 Jeremias [da] การออกเสียง : Jeremias 0 โหวต
23/05/2013 Jessica [da] การออกเสียง : Jessica 0 โหวต
23/05/2013 Johanna [da] การออกเสียง : Johanna 0 โหวต
23/05/2013 Jonathan [da] การออกเสียง : Jonathan 0 โหวต
23/05/2013 Josef [da] การออกเสียง : Josef 0 โหวต
23/05/2013 øren [da] การออกเสียง : øren 1 โหวต
23/05/2013 baseball [da] การออกเสียง : baseball 0 โหวต
23/05/2013 klassekammerater [da] การออกเสียง : klassekammerater 0 โหวต
23/05/2013 Joseph [da] การออกเสียง : Joseph 0 โหวต
23/05/2013 Judith [da] การออกเสียง : Judith 0 โหวต
23/05/2013 Jutta [da] การออกเสียง : Jutta 0 โหวต
23/05/2013 Julia [da] การออกเสียง : Julia 0 โหวต
23/05/2013 Julian [da] การออกเสียง : Julian 0 โหวต
23/05/2013 Juliane [da] การออกเสียง : Juliane 0 โหวต
23/05/2013 Justine [da] การออกเสียง : Justine 0 โหวต
23/05/2013 Julius [da] การออกเสียง : Julius 0 โหวต
23/05/2013 Jørgine [da] การออกเสียง : Jørgine 0 โหวต
23/05/2013 Kåre [da] การออกเสียง : Kåre 0 โหวต
23/05/2013 Karoline [da] การออกเสียง : Karoline 0 โหวต
23/05/2013 Katharina [da] การออกเสียง : Katharina 0 โหวต
23/05/2013 Catharina [da] การออกเสียง : Catharina 0 โหวต
23/05/2013 Konrad [da] การออกเสียง : Konrad 0 โหวต
23/05/2013 Laila [da] การออกเสียง : Laila 0 โหวต
23/05/2013 Lauritz [da] การออกเสียง : Lauritz 0 โหวต
23/05/2013 Lauge [da] การออกเสียง : Lauge 0 โหวต
23/05/2013 Laura [da] การออกเสียง : Laura 0 โหวต
23/05/2013 Leah [da] การออกเสียง : Leah 0 โหวต