ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/10/2013 kirtler [da] การออกเสียง : kirtler 0 โหวต
07/10/2013 lammekød [da] การออกเสียง : lammekød 0 โหวต
07/10/2013 pinjenød [da] การออกเสียง : pinjenød 0 โหวต
07/10/2013 sammenlignet [da] การออกเสียง : sammenlignet 0 โหวต
08/09/2013 du skulle [da] การออกเสียง : du skulle 0 โหวต
08/09/2013 Ungdomshuset [da] การออกเสียง : Ungdomshuset 0 โหวต
08/09/2013 lunken [da] การออกเสียง : lunken 0 โหวต
08/09/2013 banal [da] การออกเสียง : banal 0 โหวต
08/09/2013 velopdragen [da] การออกเสียง : velopdragen 0 โหวต
08/09/2013 kogende [da] การออกเสียง : kogende 0 โหวต
08/09/2013 beruset [da] การออกเสียง : beruset 0 โหวต
08/09/2013 computeren [da] การออกเสียง : computeren 0 โหวต
08/09/2013 brutal [da] การออกเสียง : brutal 0 โหวต
08/09/2013 planer [da] การออกเสียง : planer 0 โหวต
08/09/2013 billetluge [da] การออกเสียง : billetluge 0 โหวต
08/09/2013 klipfisk [da] การออกเสียง : klipfisk 0 โหวต
08/09/2013 pansre [da] การออกเสียง : pansre 1 โหวต
08/09/2013 kort sagt [da] การออกเสียง : kort sagt 0 โหวต
08/09/2013 det er nok [da] การออกเสียง : det er nok 0 โหวต
08/09/2013 løst [da] การออกเสียง : løst 0 โหวต
08/09/2013 problemet [da] การออกเสียง : problemet 0 โหวต
08/09/2013 vasen [da] การออกเสียง : vasen 0 โหวต
08/09/2013 gentag [da] การออกเสียง : gentag 0 โหวต
08/09/2013 lungekræft [da] การออกเสียง : lungekræft 0 โหวต
21/06/2013 lønnen [da] การออกเสียง : lønnen 0 โหวต
21/06/2013 sofabord [da] การออกเสียง : sofabord 0 โหวต
21/06/2013 stop [da] การออกเสียง : stop 0 โหวต
21/06/2013 lejelejlighed [da] การออกเสียง : lejelejlighed 0 โหวต
21/06/2013 spist [da] การออกเสียง : spist 0 โหวต
21/06/2013 behøvede [da] การออกเสียง : behøvede 0 โหวต