ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/05/2014 knapperne [da] การออกเสียง : knapperne 0 โหวต
22/05/2014 aftalte [da] การออกเสียง : aftalte 0 โหวต
22/05/2014 aftalt [da] การออกเสียง : aftalt 0 โหวต
22/05/2014 bærer [da] การออกเสียง : bærer 0 โหวต
22/05/2014 bestemte [da] การออกเสียง : bestemte 0 โหวต
22/05/2014 betjente [da] การออกเสียง : betjente 0 โหวต
22/05/2014 bløder [da] การออกเสียง : bløder 0 โหวต
22/05/2014 bøjer [da] การออกเสียง : bøjer 0 โหวต
22/05/2014 bøjede [da] การออกเสียง : bøjede 1 โหวต
22/05/2014 bøjet [da] การออกเสียง : bøjet 0 โหวต
22/05/2014 Mathilde Gøhler [da] การออกเสียง : Mathilde Gøhler 0 โหวต
22/05/2014 fængsler [da] การออกเสียง : fængsler 1 โหวต
22/05/2014 fængslerne [da] การออกเสียง : fængslerne 0 โหวต
22/05/2014 drukner [da] การออกเสียง : drukner 0 โหวต
22/05/2014 druknede [da] การออกเสียง : druknede 0 โหวต
22/05/2014 Druknet [da] การออกเสียง : Druknet 0 โหวต
22/05/2014 derude [da] การออกเสียง : derude 1 โหวต
22/05/2014 derud [da] การออกเสียง : derud 0 โหวต
22/05/2014 Esrum [da] การออกเสียง : Esrum 2 โหวต
22/05/2014 cistercienserkloster [da] การออกเสียง : cistercienserkloster 1 โหวต
22/05/2014 sparet [da] การออกเสียง : sparet 0 โหวต
07/10/2013 Poul Schierbeck [da] การออกเสียง : Poul Schierbeck 0 โหวต
07/10/2013 Niels, lyhne [da] การออกเสียง : Niels, lyhne 0 โหวต
07/10/2013 Lyhne [da] การออกเสียง : Lyhne 0 โหวต
07/10/2013 Mette Nørnberg Pedersen [da] การออกเสียง : Mette Nørnberg Pedersen 0 โหวต
07/10/2013 Laura Drasbæk [da] การออกเสียง : Laura Drasbæk 0 โหวต
07/10/2013 Mille-Marie Treschow [da] การออกเสียง : Mille-Marie Treschow 0 โหวต
07/10/2013 Lene Kamm [da] การออกเสียง : Lene Kamm 0 โหวต
07/10/2013 trængsel [da] การออกเสียง : trængsel 1 โหวต
07/10/2013 forfængelig [da] การออกเสียง : forfængelig 0 โหวต