ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/05/2014 udstillingsvindue [da] การออกเสียง : udstillingsvindue 0 โหวต
22/05/2014 inhalere [da] การออกเสียง : inhalere 0 โหวต
22/05/2014 bæredygtig [da] การออกเสียง : bæredygtig 1 โหวต
22/05/2014 Kvæsthusgade [da] การออกเสียง : Kvæsthusgade 0 โหวต
22/05/2014 Prinsensgade [da] การออกเสียง : Prinsensgade 0 โหวต
22/05/2014 vægge [da] การออกเสียง : vægge 0 โหวต
22/05/2014 fryde [da] การออกเสียง : fryde 0 โหวต
22/05/2014 når som helst [da] การออกเสียง : når som helst 1 โหวต
22/05/2014 balance [da] การออกเสียง : balance 0 โหวต
22/05/2014 praje [da] การออกเสียง : praje 0 โหวต
22/05/2014 passager [da] การออกเสียง : passager 0 โหวต
22/05/2014 gennemblødt [da] การออกเสียง : gennemblødt 0 โหวต
22/05/2014 Boesen [da] การออกเสียง : Boesen 0 โหวต
22/05/2014 bedes [da] การออกเสียง : bedes 0 โหวต
22/05/2014 stirret [da] การออกเสียง : stirret 0 โหวต
22/05/2014 blomstrede [da] การออกเสียง : blomstrede 1 โหวต
22/05/2014 bød [da] การออกเสียง : bød 0 โหวต
22/05/2014 Hellige [da] การออกเสียง : Hellige 0 โหวต
22/05/2014 Peter Ryom [da] การออกเสียง : Peter Ryom 0 โหวต
22/05/2014 stinker [da] การออกเสียง : stinker 0 โหวต
22/05/2014 stinket [da] การออกเสียง : stinket 0 โหวต
22/05/2014 fulgtes [da] การออกเสียง : fulgtes 0 โหวต
22/05/2014 fabrikken [da] การออกเสียง : fabrikken 0 โหวต
22/05/2014 opdrage [da] การออกเสียง : opdrage 1 โหวต
22/05/2014 begyndt [da] การออกเสียง : begyndt 0 โหวต
22/05/2014 uafbalanceret [da] การออกเสียง : uafbalanceret 0 โหวต
22/05/2014 rådede [da] การออกเสียง : rådede 0 โหวต
22/05/2014 førend [da] การออกเสียง : førend 0 โหวต
22/05/2014 forbyder [da] การออกเสียง : forbyder 0 โหวต
22/05/2014 kommer i [da] การออกเสียง : kommer i 0 โหวต