ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2013 Paula [da] การออกเสียง : Paula 0 โหวต
23/05/2013 Pauline [da] การออกเสียง : Pauline 0 โหวต
23/05/2013 Titus [da] การออกเสียง : Titus 0 โหวต
23/05/2013 regnar [da] การออกเสียง : regnar 0 โหวต
23/05/2013 Roy [da] การออกเสียง : Roy 0 โหวต
23/05/2013 Ragnar [da] การออกเสียง : Ragnar 0 โหวต
23/05/2013 Rakel [da] การออกเสียง : Rakel 0 โหวต
23/05/2013 Rachel [da] การออกเสียง : Rachel 0 โหวต
23/05/2013 Rebecca [da] การออกเสียง : Rebecca 0 โหวต
23/05/2013 Robert [da] การออกเสียง : Robert 0 โหวต
23/05/2013 Roberta [da] การออกเสียง : Roberta 0 โหวต
23/05/2013 Rolf [da] การออกเสียง : Rolf 0 โหวต
23/05/2013 Thaddæus [da] การออกเสียง : Thaddæus 0 โหวต
23/05/2013 Timotheus [da] การออกเสียง : Timotheus 0 โหวต
23/05/2013 butterfly [da] การออกเสียง : butterfly 0 โหวต
23/05/2013 edderfugl [da] การออกเสียง : edderfugl 0 โหวต
23/05/2013 påskeæg [da] การออกเสียง : påskeæg 0 โหวต
23/05/2013 bryde sig om [da] การออกเสียง : bryde sig om 1 โหวต
23/05/2013 sove over sig [da] การออกเสียง : sove over sig 0 โหวต
23/05/2013 barbere sig [da] การออกเสียง : barbere sig 0 โหวต
23/05/2013 forretningsstrøg [da] การออกเสียง : forretningsstrøg 0 โหวต
23/05/2013 et par bukser [da] การออกเสียง : et par bukser 0 โหวต
23/05/2013 stilethæl [da] การออกเสียง : stilethæl 0 โหวต
23/05/2013 slips [da] การออกเสียง : slips 0 โหวต
23/05/2013 underbukser [da] การออกเสียง : underbukser 0 โหวต
23/05/2013 sweater [da] การออกเสียง : sweater 0 โหวต
23/05/2013 brystholder [da] การออกเสียง : brystholder 0 โหวต
23/05/2013 løsning [da] การออกเสียง : løsning 0 โหวต
23/05/2013 gribe ind [da] การออกเสียง : gribe ind 0 โหวต
23/05/2013 lysegul [da] การออกเสียง : lysegul 0 โหวต