ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/08/2018 imperialist [da] การออกเสียง : imperialist 0 โหวต
30/08/2018 Forenede Nationer [da] การออกเสียง : Forenede Nationer 0 โหวต
30/08/2018 skolesystem [da] การออกเสียง : skolesystem 0 โหวต
30/08/2018 Epileptiker [da] การออกเสียง : Epileptiker 0 โหวต
30/08/2018 kapitalistisk [da] การออกเสียง : kapitalistisk 0 โหวต
05/03/2018 troende [da] การออกเสียง : troende 0 โหวต
05/03/2018 lånende [da] การออกเสียง : lånende 0 โหวต
05/03/2018 leet [da] การออกเสียง : leet 0 โหวต
22/05/2014 Ringstedvej [da] การออกเสียง : Ringstedvej 1 โหวต
22/05/2014 en far [da] การออกเสียง : en far 0 โหวต
22/05/2014 en nat [da] การออกเสียง : en nat 0 โหวต
22/05/2014 en kone [da] การออกเสียง : en kone 0 โหวต
22/05/2014 en lærer [da] การออกเสียง : en lærer 0 โหวต
22/05/2014 bredden [da] การออกเสียง : bredden 0 โหวต
22/05/2014 dybden [da] การออกเสียง : dybden 0 โหวต
22/05/2014 længden [da] การออกเสียง : længden 0 โหวต
22/05/2014 skabelsen [da] การออกเสียง : skabelsen 0 โหวต
22/05/2014 roser [da] การออกเสียง : roser 0 โหวต
22/05/2014 aviser [da] การออกเสียง : aviser 0 โหวต
22/05/2014 bagerier [da] การออกเสียง : bagerier 0 โหวต
22/05/2014 en løgn [da] การออกเสียง : en løgn 0 โหวต
22/05/2014 løgne [da] การออกเสียง : løgne 0 โหวต
22/05/2014 højtere [da] การออกเสียง : højtere 0 โหวต
22/05/2014 busser [da] การออกเสียง : busser 0 โหวต
22/05/2014 først og fremmest [da] การออกเสียง : først og fremmest 0 โหวต
22/05/2014 en svensker [da] การออกเสียง : en svensker 0 โหวต
22/05/2014 underst [da] การออกเสียง : underst 0 โหวต
22/05/2014 flest [da] การออกเสียง : flest 0 โหวต
22/05/2014 at gyse [da] การออกเสียง : at gyse 0 โหวต
22/05/2014 gyst [da] การออกเสียง : gyst 0 โหวต