ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/01/2012 торһуд [xal] торһуд การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 һууҗмул [xal] һууҗмул การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 Тату [xal] Тату การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 һәрглх [xal] һәрглх การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 көөрх [xal] көөрх การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/01/2012 аав [xal] аав การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 ээҗ [xal] ээҗ การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/01/2012 нульмсн [xal] нульмсн การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/01/2012 хәләх [xal] хәләх การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 Тутрһн [xal] Тутрһн การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 тууль [xal] тууль การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 Зүн һарин нутг [xal] Зүн һарин нутг การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 Жөөлн [xal] Жөөлн การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 Өөрд [xal] Өөрд การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 Һалдан-Бошгт [xal] Һалдан-Бошгт การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 Хальмг Таңһч [xal] Хальмг Таңһч การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2011 дөрвүд [xal] дөрвүд การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2011 җаавадх [xal] җаавадх การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2011 иҗл [xal] иҗл การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2011 әрәсә [xal] әрәсә การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2011 өлкчн [xal] өлкчн การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2011 баавһа [xal] баавһа การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2011 тоомсрта [xal] тоомсрта การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2011 бәәлһнә нерн [xal] бәәлһнә нерн การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2011 мөрн [xal] мөрн การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2011 мөчн [xal] мөчн การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2011 моһа [xal] моһа การออกเสียง 0คะแนนโหวต