ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/04/2009 abandonista [es] การออกเสียงคำว่า abandonista คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2009 abaniquería [es] การออกเสียงคำว่า abaniquería คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/04/2009 abanto [es] การออกเสียงคำว่า abanto คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/04/2009 abarcadora [es] การออกเสียงคำว่า abarcadora คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2009 abaritonada [es] การออกเสียงคำว่า abaritonada คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2009 abaritonado [es] การออกเสียงคำว่า abaritonado คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2009 abestiado [es] การออกเสียงคำว่า abestiado คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2009 abietácea [es] การออกเสียงคำว่า abietácea คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2009 abigarradamente [es] การออกเสียงคำว่า abigarradamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2009 abizcochada [es] การออกเสียงคำว่า abizcochada คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2009 abjuración [es] การออกเสียงคำว่า abjuración คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2009 cabillero [es] การออกเสียงคำว่า cabillero คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2009 Argüelles [es] การออกเสียงคำว่า Argüelles คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2009 cabrestante [es] การออกเสียงคำว่า cabrestante คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 cabriolear [es] การออกเสียงคำว่า cabriolear คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 cabritera [es] การออกเสียงคำว่า cabritera คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 damasceno [es] การออกเสียงคำว่า damasceno คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 dahír [es] การออกเสียงคำว่า dahír คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 damascena [es] การออกเสียงคำว่า damascena คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 damascado [es] การออกเสียงคำว่า damascado คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 Estado [es] การออกเสียงคำว่า Estado คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 Llorach [ast] การออกเสียงคำว่า Llorach คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 Quiérote [ast] การออกเสียงคำว่า Quiérote คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/02/2009 tar [ast] การออกเสียงคำว่า tar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2009 hanegada [es] การออกเสียงคำว่า hanegada คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2009 hanega [es] การออกเสียงคำว่า hanega คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2009 hampón [es] การออกเสียงคำว่า hampón คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2009 hampo [es] การออกเสียงคำว่า hampo คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2009 hampesco [es] การออกเสียงคำว่า hampesco คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2009 hampesca [es] การออกเสียงคำว่า hampesca คะแนนโหวต 0 คะแนน