ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/04/2009 abandonista [es] abandonista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2009 abaniquería [es] abaniquería การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/04/2009 abanto [es] abanto การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/04/2009 abarcadora [es] abarcadora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2009 abaritonada [es] abaritonada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2009 abaritonado [es] abaritonado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2009 abestiado [es] abestiado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2009 abietácea [es] abietácea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2009 abigarradamente [es] abigarradamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2009 abizcochada [es] abizcochada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2009 abjuración [es] abjuración การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2009 cabillero [es] cabillero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2009 Argüelles [es] Argüelles การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/04/2009 cabrestante [es] cabrestante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 cabriolear [es] cabriolear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 cabritera [es] cabritera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 damasceno [es] damasceno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 dahír [es] dahír การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 damascena [es] damascena การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 damascado [es] damascado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 Estado [es] Estado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 Llorach [ast] Llorach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 Quiérote [ast] Quiérote การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2009 tar [ast] tar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2009 hanegada [es] hanegada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2009 hanega [es] hanega การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2009 hampón [es] hampón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2009 hampo [es] hampo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2009 hampesco [es] hampesco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2009 hampesca [es] hampesca การออกเสียง 0คะแนนโหวต