ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/09/2009 ampere [en] ampere การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/09/2009 ionization [en] ionization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2009 characterized [en] characterized การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/09/2009 Megaupload [en] Megaupload การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2009 Devonne [en] Devonne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2009 Leonora [en] Leonora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2009 Theodosia Prevost [en] Theodosia Prevost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2009 Caroline Goulding [en] Caroline Goulding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2009 William Quan Judge [en] William Quan Judge การออกเสียง 0คะแนนโหวต