ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/09/2009 ampere [en] การออกเสียงคำว่า ampere คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/09/2009 ionization [en] การออกเสียงคำว่า ionization คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2009 characterized [en] การออกเสียงคำว่า characterized คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/09/2009 Megaupload [en] การออกเสียงคำว่า Megaupload คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2009 Devonne [en] การออกเสียงคำว่า Devonne คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2009 Leonora [en] การออกเสียงคำว่า Leonora คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2009 Theodosia Prevost [en] การออกเสียงคำว่า Theodosia Prevost คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2009 Caroline Goulding [en] การออกเสียงคำว่า Caroline Goulding คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2009 William Quan Judge [en] การออกเสียงคำว่า William Quan Judge คะแนนโหวต 0 คะแนน