ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/09/2009 ampere [en] การออกเสียง : ampere 1 โหวต
26/09/2009 ionization [en] การออกเสียง : ionization 0 โหวต
26/09/2009 characterized [en] การออกเสียง : characterized 1 โหวต
26/09/2009 Megaupload [en] การออกเสียง : Megaupload 0 โหวต
26/09/2009 Devonne [en] การออกเสียง : Devonne 0 โหวต
26/09/2009 Leonora [en] การออกเสียง : Leonora 0 โหวต
26/09/2009 Theodosia Prevost [en] การออกเสียง : Theodosia Prevost 0 โหวต
26/09/2009 Caroline Goulding [en] การออกเสียง : Caroline Goulding 0 โหวต
26/09/2009 William Quan Judge [en] การออกเสียง : William Quan Judge 0 โหวต