ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/09/2010 hechicero [es] hechicero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 red social [es] red social การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/09/2010 David Josué Jiménez Silva [es] David Josué Jiménez Silva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 abundancia [es] abundancia การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/09/2010 gato montés [es] gato montés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 animadversión [es] animadversión การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 guacamaya [es] guacamaya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 forma de venta [es] forma de venta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 sexual [es] sexual การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 vulgar [es] vulgar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 pendejo [es] pendejo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 puta [es] puta การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/09/2010 vale [es] vale การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/09/2010 soberbios [es] soberbios การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2010 Eldorado [es] Eldorado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2010 hospital [es] hospital การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/09/2010 Psicolingüística [es] Psicolingüística การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 mota [es] mota การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 vulnerable [es] vulnerable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 romance [es] romance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 bisexual [es] bisexual การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 Las Vegas [es] Las Vegas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 agarran [es] agarran การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/09/2010 Lingüístico [es] Lingüístico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 Everardo [es] Everardo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 Φρύνη [grc] Φρύνη การออกเสียง 0คะแนนโหวต