ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2010 hechicero [es] การออกเสียงคำว่า hechicero คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 red social [es] การออกเสียงคำว่า red social คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/09/2010 David Josué Jiménez Silva [es] การออกเสียงคำว่า David Josué Jiménez Silva คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 abundancia [es] การออกเสียงคำว่า abundancia คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/09/2010 gato montés [es] การออกเสียงคำว่า gato montés คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 animadversión [es] การออกเสียงคำว่า animadversión คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 guacamaya [es] การออกเสียงคำว่า guacamaya คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 forma de venta [es] การออกเสียงคำว่า forma de venta คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 sexual [es] การออกเสียงคำว่า sexual คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 vulgar [es] การออกเสียงคำว่า vulgar คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 pendejo [es] การออกเสียงคำว่า pendejo คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 puta [es] การออกเสียงคำว่า puta คะแนนโหวต -1 คะแนน
03/09/2010 vale [es] การออกเสียงคำว่า vale คะแนนโหวต -1 คะแนน
03/09/2010 soberbios [es] การออกเสียงคำว่า soberbios คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2010 Eldorado [es] การออกเสียงคำว่า Eldorado คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2010 hospital [es] การออกเสียงคำว่า hospital คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/09/2010 Psicolingüística [es] การออกเสียงคำว่า Psicolingüística คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 mota [es] การออกเสียงคำว่า mota คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 vulnerable [es] การออกเสียงคำว่า vulnerable คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 romance [es] การออกเสียงคำว่า romance คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 bisexual [es] การออกเสียงคำว่า bisexual คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 Las Vegas [es] การออกเสียงคำว่า Las Vegas คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 agarran [es] การออกเสียงคำว่า agarran คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/09/2010 Lingüístico [es] การออกเสียงคำว่า Lingüístico คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 Everardo [es] การออกเสียงคำว่า Everardo คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 Φρύνη [grc] การออกเสียงคำว่า Φρύνη คะแนนโหวต 0 คะแนน