ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/07/2009 therapist [en] การออกเสียงคำว่า therapist 0 โหวต
25/07/2009 motivated [en] การออกเสียงคำว่า motivated -1 โหวต
25/07/2009 convenience [en] การออกเสียงคำว่า convenience -1 โหวต
25/07/2009 Jericho [en] การออกเสียงคำว่า Jericho 0 โหวต
25/07/2009 mongoose [en] การออกเสียงคำว่า mongoose 0 โหวต
25/07/2009 Cajun [en] การออกเสียงคำว่า Cajun 0 โหวต
25/07/2009 shrubbery [en] การออกเสียงคำว่า shrubbery 0 โหวต