ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/07/2009 therapist [en] therapist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2009 hello [en] hello การออกเสียง -2คะแนนโหวต
25/07/2009 gorgeous [en] gorgeous การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/07/2009 motivated [en] motivated การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/07/2009 convenience [en] convenience การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/07/2009 Jericho [en] Jericho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2009 mongoose [en] mongoose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2009 Cajun [en] Cajun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2009 shrubbery [en] shrubbery การออกเสียง 0คะแนนโหวต