ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/07/2009 therapist [en] การออกเสียงคำว่า therapist คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2009 hello [en] การออกเสียงคำว่า hello คะแนนโหวต -2 คะแนน
25/07/2009 motivated [en] การออกเสียงคำว่า motivated คะแนนโหวต -1 คะแนน
25/07/2009 convenience [en] การออกเสียงคำว่า convenience คะแนนโหวต -1 คะแนน
25/07/2009 Jericho [en] การออกเสียงคำว่า Jericho คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2009 mongoose [en] การออกเสียงคำว่า mongoose คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2009 Cajun [en] การออกเสียงคำว่า Cajun คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2009 shrubbery [en] การออกเสียงคำว่า shrubbery คะแนนโหวต 0 คะแนน