ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/12/2012 compensar [es] การออกเสียงคำว่า compensar 0 โหวต
31/12/2012 irrumación [es] การออกเสียงคำว่า irrumación 0 โหวต
19/02/2012 laca [es] การออกเสียงคำว่า laca 0 โหวต
19/02/2012 clon [es] การออกเสียงคำว่า clon 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2012 boya [es] การออกเสียงคำว่า boya -1 โหวต
19/02/2012 bomba fétida [es] การออกเสียงคำว่า bomba fétida 0 โหวต
19/02/2012 juego de palabras [es] การออกเสียงคำว่า juego de palabras 0 โหวต
19/02/2012 silla de ruedas [es] การออกเสียงคำว่า silla de ruedas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2012 anguloso [es] การออกเสียงคำว่า anguloso 0 โหวต
19/02/2012 angular [es] การออกเสียงคำว่า angular 1 โหวต
19/02/2012 judicatura [es] การออกเสียงคำว่า judicatura 0 โหวต
19/02/2012 exención [es] การออกเสียงคำว่า exención 0 โหวต
19/02/2012 kárdex [es] การออกเสียงคำว่า kárdex 0 โหวต
19/02/2012 portuario [es] การออกเสียงคำว่า portuario 0 โหวต
19/02/2012 orear [es] การออกเสียงคำว่า orear 0 โหวต
19/02/2012 concursar [es] การออกเสียงคำว่า concursar 0 โหวต
19/02/2012 vaso sanguíneo [es] การออกเสียงคำว่า vaso sanguíneo 0 โหวต
19/02/2012 mielina [es] การออกเสียงคำว่า mielina 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2012 verboso [es] การออกเสียงคำว่า verboso 0 โหวต
19/02/2012 cortometraje [es] การออกเสียงคำว่า cortometraje 0 โหวต
19/02/2012 mánager [es] การออกเสียงคำว่า mánager 0 โหวต
19/02/2012 jodidamente [es] การออกเสียงคำว่า jodidamente 0 โหวต
19/02/2012 algodón de azúcar [es] การออกเสียงคำว่า algodón de azúcar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2012 flotante [es] การออกเสียงคำว่า flotante 0 โหวต
19/02/2012 Luca [es] การออกเสียงคำว่า Luca 0 โหวต
19/02/2012 mu [es] การออกเสียงคำว่า mu 0 โหวต
19/02/2012 troyano [es] การออกเสียงคำว่า troyano 0 โหวต
19/02/2012 hidromiel [es] การออกเสียงคำว่า hidromiel 0 โหวต
19/02/2012 bingo [es] การออกเสียงคำว่า bingo 0 โหวต
19/02/2012 toxicómano [es] การออกเสียงคำว่า toxicómano 0 โหวต