ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/12/2012 compensar [es] การออกเสียงคำว่า compensar คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2012 irrumación [es] การออกเสียงคำว่า irrumación คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 laca [es] การออกเสียงคำว่า laca คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 clon [es] การออกเสียงคำว่า clon คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2012 boya [es] การออกเสียงคำว่า boya คะแนนโหวต -1 คะแนน
19/02/2012 bomba fétida [es] การออกเสียงคำว่า bomba fétida คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 juego de palabras [es] การออกเสียงคำว่า juego de palabras คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 silla de ruedas [es] การออกเสียงคำว่า silla de ruedas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2012 anguloso [es] การออกเสียงคำว่า anguloso คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 angular [es] การออกเสียงคำว่า angular คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/02/2012 judicatura [es] การออกเสียงคำว่า judicatura คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 exención [es] การออกเสียงคำว่า exención คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 kárdex [es] การออกเสียงคำว่า kárdex คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 portuario [es] การออกเสียงคำว่า portuario คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 orear [es] การออกเสียงคำว่า orear คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 concursar [es] การออกเสียงคำว่า concursar คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 vaso sanguíneo [es] การออกเสียงคำว่า vaso sanguíneo คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 mielina [es] การออกเสียงคำว่า mielina คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2012 verboso [es] การออกเสียงคำว่า verboso คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 cortometraje [es] การออกเสียงคำว่า cortometraje คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 mánager [es] การออกเสียงคำว่า mánager คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 jodidamente [es] การออกเสียงคำว่า jodidamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 algodón de azúcar [es] การออกเสียงคำว่า algodón de azúcar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2012 flotante [es] การออกเสียงคำว่า flotante คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 Luca [es] การออกเสียงคำว่า Luca คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 mu [es] การออกเสียงคำว่า mu คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 troyano [es] การออกเสียงคำว่า troyano คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 hidromiel [es] การออกเสียงคำว่า hidromiel คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 bingo [es] การออกเสียงคำว่า bingo คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2012 toxicómano [es] การออกเสียงคำว่า toxicómano คะแนนโหวต 0 คะแนน