ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/12/2012 compensar [es] compensar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2012 irrumación [es] irrumación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 laca [es] laca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 clon [es] clon การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2012 boya [es] boya การออกเสียง -1คะแนนโหวต
19/02/2012 bomba fétida [es] bomba fétida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 juego de palabras [es] juego de palabras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 silla de ruedas [es] silla de ruedas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2012 anguloso [es] anguloso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 angular [es] angular การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/02/2012 judicatura [es] judicatura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 exención [es] exención การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 kárdex [es] kárdex การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 portuario [es] portuario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 orear [es] orear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 concursar [es] concursar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 vaso sanguíneo [es] vaso sanguíneo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 mielina [es] mielina การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2012 verboso [es] verboso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 cortometraje [es] cortometraje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 mánager [es] mánager การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 jodidamente [es] jodidamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 algodón de azúcar [es] algodón de azúcar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 flotante [es] flotante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 Luca [es] Luca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 mu [es] mu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 troyano [es] troyano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 hidromiel [es] hidromiel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 bingo [es] bingo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2012 toxicómano [es] toxicómano การออกเสียง 0คะแนนโหวต