ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/12/2012 compensar [es] การออกเสียง : compensar 0 โหวต
31/12/2012 irrumación [es] การออกเสียง : irrumación 0 โหวต
19/02/2012 laca [es] การออกเสียง : laca 0 โหวต
19/02/2012 clon [es] การออกเสียง : clon 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2012 boya [es] การออกเสียง : boya -1 โหวต
19/02/2012 bomba fétida [es] การออกเสียง : bomba fétida 0 โหวต
19/02/2012 juego de palabras [es] การออกเสียง : juego de palabras 0 โหวต
19/02/2012 silla de ruedas [es] การออกเสียง : silla de ruedas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2012 anguloso [es] การออกเสียง : anguloso 0 โหวต
19/02/2012 angular [es] การออกเสียง : angular 1 โหวต
19/02/2012 judicatura [es] การออกเสียง : judicatura 0 โหวต
19/02/2012 exención [es] การออกเสียง : exención 0 โหวต
19/02/2012 kárdex [es] การออกเสียง : kárdex 0 โหวต
19/02/2012 portuario [es] การออกเสียง : portuario 0 โหวต
19/02/2012 orear [es] การออกเสียง : orear 0 โหวต
19/02/2012 concursar [es] การออกเสียง : concursar 0 โหวต
19/02/2012 vaso sanguíneo [es] การออกเสียง : vaso sanguíneo 0 โหวต
19/02/2012 mielina [es] การออกเสียง : mielina 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2012 verboso [es] การออกเสียง : verboso 0 โหวต
19/02/2012 cortometraje [es] การออกเสียง : cortometraje 0 โหวต
19/02/2012 mánager [es] การออกเสียง : mánager 0 โหวต
19/02/2012 jodidamente [es] การออกเสียง : jodidamente 0 โหวต
19/02/2012 algodón de azúcar [es] การออกเสียง : algodón de azúcar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2012 flotante [es] การออกเสียง : flotante 0 โหวต
19/02/2012 Luca [es] การออกเสียง : Luca 0 โหวต
19/02/2012 mu [es] การออกเสียง : mu 0 โหวต
19/02/2012 troyano [es] การออกเสียง : troyano 0 โหวต
19/02/2012 hidromiel [es] การออกเสียง : hidromiel 0 โหวต
19/02/2012 bingo [es] การออกเสียง : bingo 0 โหวต
19/02/2012 toxicómano [es] การออกเสียง : toxicómano 0 โหวต