ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/10/2012 explicada [es] การออกเสียง : explicada 0 โหวต