ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/05/2009 good [en] การออกเสียงคำว่า good คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 lick [en] การออกเสียงคำว่า lick คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/05/2009 gash [en] การออกเสียงคำว่า gash คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/05/2009 moist [en] การออกเสียงคำว่า moist คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/05/2009 t-shirt [en] การออกเสียงคำว่า t-shirt คะแนนโหวต 2 คะแนน
17/05/2009 my [en] การออกเสียงคำว่า my คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/05/2009 glass [en] การออกเสียงคำว่า glass คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 dance [en] การออกเสียงคำว่า dance คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 basil [en] การออกเสียงคำว่า basil คะแนนโหวต 1 คะแนน