ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/05/2009 good [en] good การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 lick [en] lick การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/05/2009 gash [en] gash การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/05/2009 moist [en] moist การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/05/2009 t-shirt [en] t-shirt การออกเสียง 2คะแนนโหวต
17/05/2009 my [en] my การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/05/2009 glass [en] glass การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 dance [en] dance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 basil [en] basil การออกเสียง 1คะแนนโหวต