ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/02/2012 Fazer [pt] Fazer การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 soluço [pt] soluço การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 movimento giratório [pt] movimento giratório การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 movimento de rotação [pt] movimento de rotação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 coração [pt] coração การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 oi [pt] oi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/02/2012 leite [pt] leite การออกเสียง 2คะแนนโหวต
20/02/2012 óleo [pt] óleo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 olho [pt] olho การออกเสียง 4คะแนนโหวต
20/02/2012 não [pt] não การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 pão [pt] pão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2012 Dalton [pt] Dalton การออกเสียง 0คะแนนโหวต