ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/02/2012 Fazer [pt] การออกเสียงคำว่า Fazer คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/02/2012 soluço [pt] การออกเสียงคำว่า soluço คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 movimento giratório [pt] การออกเสียงคำว่า movimento giratório คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 movimento de rotação [pt] การออกเสียงคำว่า movimento de rotação คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 coração [pt] การออกเสียงคำว่า coração คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 oi [pt] การออกเสียงคำว่า oi คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/02/2012 leite [pt] การออกเสียงคำว่า leite คะแนนโหวต 2 คะแนน
20/02/2012 óleo [pt] การออกเสียงคำว่า óleo คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 olho [pt] การออกเสียงคำว่า olho คะแนนโหวต 4 คะแนน
20/02/2012 não [pt] การออกเสียงคำว่า não คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 pão [pt] การออกเสียงคำว่า pão คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2012 Dalton [pt] การออกเสียงคำว่า Dalton คะแนนโหวต 0 คะแนน