ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/12/2009 rataspuz [lmo] การออกเสียง : rataspuz 0 โหวต
31/12/2009 pioegg [lmo] การออกเสียง : pioegg 0 โหวต
31/12/2009 passarin [lmo] การออกเสียง : passarin -1 โหวต
31/12/2009 biss [lmo] การออกเสียง : biss 0 โหวต
31/12/2009 bissa scudelera [lmo] การออกเสียง : bissa scudelera 0 โหวต
31/12/2009 lumaga [lmo] การออกเสียง : lumaga 0 โหวต
31/12/2009 rosignoe [lmo] การออกเสียง : rosignoe 0 โหวต
31/12/2009 giovanin [lmo] การออกเสียง : giovanin 0 โหวต
31/12/2009 formiga [lmo] การออกเสียง : formiga 0 โหวต
31/12/2009 conili [lmo] การออกเสียง : conili 0 โหวต
31/12/2009 lombrigh [lmo] การออกเสียง : lombrigh 0 โหวต
31/12/2009 Ania [lmo] การออกเสียง : Ania 0 โหวต
31/12/2009 Bordon [lmo] การออกเสียง : Bordon 0 โหวต
31/12/2009 gravalon [lmo] การออกเสียง : gravalon 0 โหวต
31/12/2009 parpai [lmo] การออกเสียง : parpai 0 โหวต
31/12/2009 gaina [lmo] การออกเสียง : gaina 0 โหวต
31/12/2009 lagoe [lmo] การออกเสียง : lagoe 0 โหวต
31/12/2009 avia [lmo] การออกเสียง : avia 0 โหวต
31/12/2009 gambar [lmo] การออกเสียง : gambar 0 โหวต
05/06/2009 sghirat [lmo] การออกเสียง : sghirat 0 โหวต
29/05/2009 bügigatul [lmo] การออกเสียง : bügigatul 0 โหวต
29/05/2009 de sfros [lmo] การออกเสียง : de sfros 0 โหวต
29/05/2009 sutbanch [lmo] การออกเสียง : sutbanch 0 โหวต
29/05/2009 cicà [lmo] การออกเสียง : cicà 0 โหวต
29/05/2009 stupa [lmo] การออกเสียง : stupa 0 โหวต
29/05/2009 lüj [lmo] การออกเสียง : lüj 0 โหวต
29/05/2009 persona [lmo] การออกเสียง : persona 0 โหวต
29/05/2009 drita [lmo] การออกเสียง : drita 0 โหวต
29/05/2009 manzína [lmo] การออกเสียง : manzína 0 โหวต
29/05/2009 serc [lmo] การออกเสียง : serc 0 โหวต