ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
16/04/2009 tri [lmo] การออกเสียง : tri 0 โหวต
16/04/2009 quater [lmo] การออกเสียง : quater 0 โหวต
16/04/2009 cinch [lmo] การออกเสียง : cinch 0 โหวต
16/04/2009 ses [lmo] การออกเสียง : ses 0 โหวต
16/04/2009 set [lmo] การออกเสียง : set 0 โหวต
16/04/2009 vot [lmo] การออกเสียง : vot 0 โหวต
16/04/2009 des [lmo] การออกเสียง : des 0 โหวต
16/04/2009 quest [lmo] การออกเสียง : quest 0 โหวต
16/04/2009 quel [lmo] การออกเสียง : quel 0 โหวต
16/04/2009 sacocia [lmo] การออกเสียง : sacocia 0 โหวต
16/04/2009 barlafüs [lmo] การออกเสียง : barlafüs 0 โหวต
16/04/2009 dedree [lmo] การออกเสียง : dedree 0 โหวต
16/04/2009 inanz [lmo] การออกเสียง : inanz 0 โหวต
16/04/2009 fiur [lmo] การออกเสียง : fiur 0 โหวต
16/04/2009 ghitara [lmo] การออกเสียง : ghitara 0 โหวต
16/04/2009 bögg [lmo] การออกเสียง : bögg 0 โหวต
16/04/2009 mónd [lmo] การออกเสียง : mónd 0 โหวต
16/04/2009 nagot [lmo] การออกเสียง : nagot โดย teralibera
16/04/2009 spüel [lmo] การออกเสียง : spüel โดย francesca999
16/04/2009 pigota [lmo] การออกเสียง : pigota โดย teralibera
16/04/2009 cadrega [lmo] การออกเสียง : cadrega 0 โหวต
16/04/2009 scagn [lmo] การออกเสียง : scagn 0 โหวต
16/04/2009 fess [lmo] การออกเสียง : fess โดย Paolo_B
16/04/2009 zafran [lmo] การออกเสียง : zafran 0 โหวต
16/04/2009 denter [lmo] การออกเสียง : denter 0 โหวต
16/04/2009 pan [lmo] การออกเสียง : pan 0 โหวต
16/04/2009 armuàr [lmo] การออกเสียง : armuàr 0 โหวต
16/04/2009 vín [lmo] การออกเสียง : vín 0 โหวต
16/04/2009 üss [lmo] การออกเสียง : üss 0 โหวต
16/04/2009 pià [lmo] การออกเสียง : pià 0 โหวต