ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
28/05/2009 mes'cià [lmo] การออกเสียง : mes'cià 0 โหวต
28/05/2009 salucà [lmo] การออกเสียง : salucà 0 โหวต
28/05/2009 saloch [lmo] การออกเสียง : saloch 0 โหวต
28/05/2009 inversà [lmo] การออกเสียง : inversà 0 โหวต
28/05/2009 gibul [lmo] การออกเสียง : gibul 0 โหวต
28/05/2009 saltagat [lmo] การออกเสียง : saltagat 0 โหวต
12/05/2009 tirà 'l fiaa [lmo] การออกเสียง : tirà 'l fiaa 0 โหวต
12/05/2009 menà [lmo] การออกเสียง : menà 0 โหวต
12/05/2009 sena [lmo] การออกเสียง : sena 0 โหวต
12/05/2009 garón [lmo] การออกเสียง : garón โดย Eldomm
12/05/2009 barbarot [lmo] การออกเสียง : barbarot 0 โหวต
12/05/2009 de sbiess [lmo] การออกเสียง : de sbiess 0 โหวต
12/05/2009 bujaca [lmo] การออกเสียง : bujaca 0 โหวต
12/05/2009 s'ciop [lmo] การออกเสียง : s'ciop 0 โหวต
12/05/2009 ratapignöla [lmo] การออกเสียง : ratapignöla โดย Eldomm
12/05/2009 ratavul [lmo] การออกเสียง : ratavul 0 โหวต
12/05/2009 s'giangà [lmo] การออกเสียง : s'giangà 0 โหวต
12/05/2009 rüscà [lmo] การออกเสียง : rüscà 0 โหวต
12/05/2009 apress [lmo] การออกเสียง : apress 0 โหวต
12/05/2009 rüzzà [lmo] การออกเสียง : rüzzà 0 โหวต
12/05/2009 strüsà [lmo] การออกเสียง : strüsà 0 โหวต
17/04/2009 campanín [lmo] การออกเสียง : campanín 0 โหวต
17/04/2009 spìciola [lmo] การออกเสียง : spìciola 0 โหวต
17/04/2009 poss [lmo] การออกเสียง : poss 0 โหวต
17/04/2009 Gera [lmo] การออกเสียง : Gera 0 โหวต
17/04/2009 armela [lmo] การออกเสียง : armela 0 โหวต
17/04/2009 gandolín [lmo] การออกเสียง : gandolín 0 โหวต
17/04/2009 orègia [lmo] การออกเสียง : orègia 0 โหวต
17/04/2009 futa [lmo] การออกเสียง : futa 0 โหวต
17/04/2009 [lmo] การออกเสียง : cà 0 โหวต