ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
29/05/2009 sutbanch [lmo] การออกเสียง : sutbanch 0 โหวต
29/05/2009 de sfros [lmo] การออกเสียง : de sfros 0 โหวต
29/05/2009 bügigatul [lmo] การออกเสียง : bügigatul 0 โหวต
29/05/2009 serc [lmo] การออกเสียง : serc 0 โหวต
29/05/2009 manzína [lmo] การออกเสียง : manzína 0 โหวต
29/05/2009 drita [lmo] การออกเสียง : drita 0 โหวต
29/05/2009 s'ciarì [lmo] การออกเสียง : s'ciarì 0 โหวต
29/05/2009 strach [lmo] การออกเสียง : strach 0 โหวต
29/05/2009 mujee [lmo] การออกเสียง : mujee 0 โหวต
29/05/2009 'l pader [lmo] การออกเสียง : 'l pader 0 โหวต
29/05/2009 la mader [lmo] การออกเสียง : la mader 0 โหวต
29/05/2009 'l papagrand [lmo] การออกเสียง : 'l papagrand 0 โหวต
29/05/2009 la mamagranda [lmo] การออกเสียง : la mamagranda 0 โหวต
29/05/2009 mè barba [lmo] การออกเสียง : mè barba 0 โหวต
29/05/2009 'l ziu [lmo] การออกเสียง : 'l ziu 0 โหวต
29/05/2009 intregh [lmo] การออกเสียง : intregh 0 โหวต
29/05/2009 invers [lmo] การออกเสียง : invers 0 โหวต
29/05/2009 strafugnà [lmo] การออกเสียง : strafugnà 0 โหวต
29/05/2009 strupaj [lmo] การออกเสียง : strupaj 0 โหวต
28/05/2009 arsgian [lmo] การออกเสียง : arsgian 0 โหวต
28/05/2009 franch [lmo] การออกเสียง : franch 0 โหวต
28/05/2009 sbarlüsì [lmo] การออกเสียง : sbarlüsì 0 โหวต
28/05/2009 bernass [lmo] การออกเสียง : bernass 0 โหวต
28/05/2009 te'l chì ch'l'è rivaa [lmo] การออกเสียง : te'l chì ch'l'è rivaa 0 โหวต
28/05/2009 tirabüssón [lmo] การออกเสียง : tirabüssón 0 โหวต
28/05/2009 ciulandari [lmo] การออกเสียง : ciulandari 0 โหวต
28/05/2009 spantegà [lmo] การออกเสียง : spantegà 0 โหวต
28/05/2009 stragià [lmo] การออกเสียง : stragià 0 โหวต
28/05/2009 rügà [lmo] การออกเสียง : rügà 0 โหวต
28/05/2009 frugnà [lmo] การออกเสียง : frugnà 0 โหวต