ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/12/2009 Glósóli [is] การออกเสียง : Glósóli 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/12/2009 kaupaloki [is] การออกเสียง : kaupaloki 0 โหวต
01/12/2009 Svefnrun [is] การออกเสียง : Svefnrun 0 โหวต
01/12/2009 Guðmunda [is] การออกเสียง : Guðmunda 0 โหวต
01/12/2009 draumstafur [is] การออกเสียง : draumstafur 0 โหวต
01/12/2009 yndislegur [is] การออกเสียง : yndislegur 0 โหวต