ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/01/2010 上坟 [zh] การออกเสียง : 上坟 0 โหวต
30/01/2010 上天 [zh] การออกเสียง : 上天 0 โหวต
30/01/2010 上林 [zh] การออกเสียง : 上林 0 โหวต
30/01/2010 上映 [zh] การออกเสียง : 上映 0 โหวต
30/01/2010 上天入地 [zh] การออกเสียง : 上天入地 0 โหวต
30/01/2010 上將 [zh] การออกเสียง : 上將 0 โหวต
30/01/2010 上昇 [zh] การออกเสียง : 上昇 0 โหวต
30/01/2010 上将 [zh] การออกเสียง : 上将 0 โหวต
30/01/2010 上旬 [zh] การออกเสียง : 上旬 0 โหวต
30/01/2010 上層 [zh] การออกเสียง : 上層 0 โหวต
30/01/2010 上山下鄉 [zh] การออกเสียง : 上山下鄉 0 โหวต
30/01/2010 上层 [zh] การออกเสียง : 上层 0 โหวต
30/01/2010 上方 [zh] การออกเสียง : 上方 0 โหวต
30/01/2010 上市 [zh] การออกเสียง : 上市 0 โหวต
30/01/2010 上岸 [zh] การออกเสียง : 上岸 0 โหวต
30/01/2010 上山下乡 [zh] การออกเสียง : 上山下乡 0 โหวต
30/01/2010 上弦 [zh] การออกเสียง : 上弦 0 โหวต
30/01/2010 上床 [zh] การออกเสียง : 上床 0 โหวต
30/01/2010 上帝 [zh] การออกเสียง : 上帝 0 โหวต
30/01/2010 上书 [zh] การออกเสียง : 上书 0 โหวต
30/01/2010 上同调 [zh] การออกเสียง : 上同调 0 โหวต
30/01/2010 上墳 [zh] การออกเสียง : 上墳 0 โหวต
30/01/2010 上半葉 [zh] การออกเสียง : 上半葉 0 โหวต
30/01/2010 上前 [zh] การออกเสียง : 上前 0 โหวต
30/01/2010 上午 [zh] การออกเสียง : 上午 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2010 上去 [zh] การออกเสียง : 上去 0 โหวต
30/01/2010 上報 [zh] การออกเสียง : 上報 0 โหวต
30/01/2010 上古 [zh] การออกเสียง : 上古 0 โหวต
30/01/2010 上司 [zh] การออกเสียง : 上司 0 โหวต
30/01/2010 上台 [zh] การออกเสียง : 上台 0 โหวต