ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/01/2010 上坟 [zh] การออกเสียงคำว่า 上坟 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上天 [zh] การออกเสียงคำว่า 上天 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上林 [zh] การออกเสียงคำว่า 上林 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上映 [zh] การออกเสียงคำว่า 上映 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上天入地 [zh] การออกเสียงคำว่า 上天入地 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上將 [zh] การออกเสียงคำว่า 上將 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上昇 [zh] การออกเสียงคำว่า 上昇 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上将 [zh] การออกเสียงคำว่า 上将 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上旬 [zh] การออกเสียงคำว่า 上旬 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上層 [zh] การออกเสียงคำว่า 上層 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上山下鄉 [zh] การออกเสียงคำว่า 上山下鄉 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上层 [zh] การออกเสียงคำว่า 上层 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上方 [zh] การออกเสียงคำว่า 上方 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上市 [zh] การออกเสียงคำว่า 上市 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上岸 [zh] การออกเสียงคำว่า 上岸 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上山下乡 [zh] การออกเสียงคำว่า 上山下乡 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上弦 [zh] การออกเสียงคำว่า 上弦 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上床 [zh] การออกเสียงคำว่า 上床 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上帝 [zh] การออกเสียงคำว่า 上帝 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上书 [zh] การออกเสียงคำว่า 上书 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上同调 [zh] การออกเสียงคำว่า 上同调 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上墳 [zh] การออกเสียงคำว่า 上墳 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上半葉 [zh] การออกเสียงคำว่า 上半葉 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上前 [zh] การออกเสียงคำว่า 上前 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上午 [zh] การออกเสียงคำว่า 上午 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上去 [zh] การออกเสียงคำว่า 上去 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上報 [zh] การออกเสียงคำว่า 上報 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上古 [zh] การออกเสียงคำว่า 上古 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上司 [zh] การออกเสียงคำว่า 上司 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 上台 [zh] การออกเสียงคำว่า 上台 คะแนนโหวต 0 คะแนน