ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/07/2012 传递 [zh] การออกเสียง : 传递 0 โหวต
30/01/2010 下午 [zh] การออกเสียง : 下午 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2010 下列 [zh] การออกเสียง : 下列 0 โหวต
30/01/2010 下来 [zh] การออกเสียง : 下来 0 โหวต
30/01/2010 下來 [zh] การออกเสียง : 下來 0 โหวต
30/01/2010 下令 [zh] การออกเสียง : 下令 0 โหวต
30/01/2010 下世 [zh] การออกเสียง : 下世 0 โหวต
30/01/2010 下屬 [zh] การออกเสียง : 下屬 0 โหวต
30/01/2010 下属 [zh] การออกเสียง : 下属 0 โหวต
30/01/2010 下崗 [zh] การออกเสียง : 下崗 0 โหวต
30/01/2010 上邊 [zh] การออกเสียง : 上邊 0 โหวต
30/01/2010 上边 [zh] การออกเสียง : 上边 -1 โหวต
30/01/2010 上颌骨 [zh] การออกเสียง : 上颌骨 0 โหวต
30/01/2010 上颌 [zh] การออกเสียง : 上颌 0 โหวต
30/01/2010 上頜骨 [zh] การออกเสียง : 上頜骨 0 โหวต
30/01/2010 上頜 [zh] การออกเสียง : 上頜 0 โหวต
30/01/2010 上限 [zh] การออกเสียง : 上限 0 โหวต
30/01/2010 上陣 [zh] การออกเสียง : 上陣 0 โหวต
30/01/2010 上阵 [zh] การออกเสียง : 上阵 0 โหวต
30/01/2010 上面 [zh] การออกเสียง : 上面 -1 โหวต
30/01/2010 上门 [zh] การออกเสียง : 上门 0 โหวต
30/01/2010 上門 [zh] การออกเสียง : 上門 0 โหวต
30/01/2010 上野 [zh] การออกเสียง : 上野 0 โหวต
30/01/2010 上部 [zh] การออกเสียง : 上部 0 โหวต
30/01/2010 上頭 [zh] การออกเสียง : 上頭 0 โหวต
30/01/2010 上头 [zh] การออกเสียง : 上头 0 โหวต
30/01/2010 上饒 [zh] การออกเสียง : 上饒 0 โหวต
30/01/2010 上饶 [zh] การออกเสียง : 上饶 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2010 上齒 [zh] การออกเสียง : 上齒 0 โหวต
30/01/2010 上马 [zh] การออกเสียง : 上马 0 โหวต