สมาชิก:

daShTRiCk

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ daShTRiCk

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/11/2018 Nogayca [tr] การออกเสียง : Nogayca 0 โหวต
10/11/2018 Nogay [tr] การออกเสียง : Nogay 0 โหวต
10/11/2018 nodullanmak [tr] การออกเสียง : nodullanmak 0 โหวต
10/11/2018 nodullanma [tr] การออกเสียง : nodullanma 0 โหวต
10/11/2018 nodullamak [tr] การออกเสียง : nodullamak 0 โหวต
10/11/2018 nodul [tr] การออกเสียง : nodul 0 โหวต
10/11/2018 nobranca [tr] การออกเสียง : nobranca 0 โหวต
10/11/2018 nobran [tr] การออกเสียง : nobran 0 โหวต
10/11/2018 nod [tr] การออกเสียง : nod 0 โหวต
10/11/2018 no [tr] การออกเสียง : no 0 โหวต
10/11/2018 nominal değer [tr] การออกเสียง : nominal değer 0 โหวต
10/11/2018 nomanklatür [tr] การออกเสียง : nomanklatür 0 โหวต
10/11/2018 noktası noktasına [tr] การออกเสียง : noktası noktasına 0 โหวต
10/11/2018 noktalı delik [tr] การออกเสียง : noktalı delik 0 โหวต
10/11/2018 noktalayış [tr] การออกเสียง : noktalayış 0 โหวต
10/11/2018 noktalayabilmek [tr] การออกเสียง : noktalayabilmek 0 โหวต
10/11/2018 noktalayabilme [tr] การออกเสียง : noktalayabilme 0 โหวต
10/11/2018 noktalanmak [tr] การออกเสียง : noktalanmak 0 โหวต
10/11/2018 noktalanma [tr] การออกเสียง : noktalanma 0 โหวต
10/11/2018 noktalandırma [tr] การออกเสียง : noktalandırma 0 โหวต
10/11/2018 noktainazar [tr] การออกเสียง : noktainazar 0 โหวต
10/11/2018 noktacı [tr] การออกเสียง : noktacı 0 โหวต
10/11/2018 nokta turizmi [tr] การออกเสียง : nokta turizmi 0 โหวต
10/11/2018 nom [tr] การออกเสียง : nom 0 โหวต
10/11/2018 NOTAM [tr] การออกเสียง : NOTAM 0 โหวต
10/11/2018 notalamak [tr] การออกเสียง : notalamak 0 โหวต
10/11/2018 not vermek [tr] การออกเสียง : not vermek 0 โหวต
10/11/2018 not düşmek [tr] การออกเสียง : not düşmek 0 โหวต
10/11/2018 not atmak [tr] การออกเสียง : not atmak 0 โหวต
10/11/2018 nosyon [tr] การออกเสียง : nosyon 0 โหวต