สมาชิก:

daShTRiCk

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ daShTRiCk

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/08/2019 nota kağıdı [tr] การออกเสียง : nota kağıdı 0 โหวต
06/08/2019 Dürri [tr] การออกเสียง : Dürri 0 โหวต
06/08/2019 Düri [tr] การออกเสียง : Düri 0 โหวต
06/08/2019 Duruiz [tr] การออกเสียง : Duruiz 0 โหวต
06/08/2019 mâd [tr] การออกเสียง : mâd 0 โหวต
06/08/2019 Delaredo [tr] การออกเสียง : Delaredo 0 โหวต
06/08/2019 vurgulamalısın [tr] การออกเสียง : vurgulamalısın 0 โหวต
23/03/2019 اﻋﺪا [ota] การออกเสียง : اﻋﺪا 0 โหวต
23/03/2019 laf-ü güzaf [ota] การออกเสียง : laf-ü güzaf 0 โหวต
23/03/2019 Suut [tr] การออกเสียง : Suut 0 โหวต
23/03/2019 Sungun [tr] การออกเสียง : Sungun 0 โหวต
23/03/2019 sun [tr] การออกเสียง : sun 0 โหวต
23/03/2019 Sülü [tr] การออกเสียง : Sülü 0 โหวต
23/03/2019 Sürsoy [tr] การออกเสียง : Sürsoy 0 โหวต
23/03/2019 Süngür [tr] การออกเสียง : Süngür 0 โหวต
23/03/2019 [tr] การออกเสียง : sü 0 โหวต
23/03/2019 toku [tr] การออกเสียง : toku 0 โหวต
23/03/2019 Tongur [tr] การออกเสียง : Tongur 0 โหวต
23/03/2019 ince ince [tr] การออกเสียง : ince ince 0 โหวต
23/03/2019 Tokyüz [tr] การออกเสียง : Tokyüz 0 โหวต
23/03/2019 Tokuztuğ [tr] การออกเสียง : Tokuztuğ 0 โหวต
23/03/2019 Toktuğ [tr] การออกเสียง : Toktuğ 0 โหวต
23/03/2019 urun [tr] การออกเสียง : urun 0 โหวต
23/03/2019 Uruz [tr] การออกเสียง : Uruz 0 โหวต
23/03/2019 Uruş [tr] การออกเสียง : Uruş 0 โหวต
23/03/2019 usum [tr] การออกเสียง : usum 0 โหวต
23/03/2019 usuk [tr] การออกเสียง : usuk 0 โหวต
23/03/2019 Uzsoy [tr] การออกเสียง : Uzsoy 0 โหวต
23/03/2019 Uytun [tr] การออกเสียง : Uytun 0 โหวต
23/03/2019 Übük [tr] การออกเสียง : Übük 0 โหวต